Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Olin

Förfrågan

Moderatorn är den som driver resonemang vidare, håller tempot uppe och som är publikens advokat. Moderatorn säkerställer att budskapet når fram, att det som sägs blir förståeligt för publiken.

Dynamik är ett ledord i live-framställningar, Moderatorns roll blir att hitta den dynamiken. En bra moderator är en person som inte själv tar all plats utan som med sin kompetens gör föreläsarens, debattörernas eller ledningens kunskaper tillgängliga och intressanta för publiken.OCH… en bra moderator kan och vågar ställa de svåra frågorna som lyfter en diskussion.

Handen på hjärtat, hur många möten och konferenser är passionerade? Att vara entusiastiskt inspirerande är en av de viktigast framgångsfaktorerna oavsett bransch och verksamhet. Ordbokens översättning för entusiasm är gudomlig inspiration. Det är egentligen vad allt handlar om, att hitta passionen i det man gör.

Ni kan lyfta ert evenemang bland annat genom att anlita en professionell moderator. Anna Olin drivs av en stark passion för det hon gör

Sagt om Anna Olin som moderator:

Almega arbetar ofta med sakfrågor som är heta i samhällsdebatten. Det ställer särskilda krav på moderatorn att hjälpa fram en konstruktiv, och för åhörarna intressant, dialog i en miljö där det kan råda starka intressemotsättningar. Skälet till att vi återkommande anlitat Anna Olin är att hon lyckas med våra "svåra" uppdrag genom god förberedelse och ett professionellt genomförande vilket alltid inkluderar humor och värme.

/ Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega – forum för tjänsteföretagare

Tyvärr hittades ingen föreläsare.