Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jämställdhetsbolaget

Förfrågan

Malin Bonin och Pernilla Lovén driver tillsammans Jämställdhetsbolaget. Deras vision är att få näringslivet att förstå varför det är viktigt att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Erfarenheten säger dem nämligen att rättvise- och lika rättigheter-argumentet inte alltid övertygar privata företag. Malin och Pernilla menar dock att jämställdhet och lönsamhet går hand i hand. Jämställdhetsbolagets verksamhet består av jämställdhetsplaner, rådgivning och utbildningar inom området jämställdhet och likabehandling. Kunder är privata företag inom vitt skilda branscher, kommuner, stiftelser, län och myndigheter. 
Jämställdhetsbolaget är certifierade av Svensk Jämställdhetskompetens.Malin Bonin är statsvetare och har under många år uppmärksammat jämställdhets- och mångfaldsfrågor i arbetslivet. Malin är framför allt bra på diskrimineringsområdet - både lagstiftning och hur man tar sig an problemet på ett konstruktivt sätt.
Pernilla Lovén är genusvetare och sociolog. Pernilla har under åren skaffat sig en bred och djup kunskap på jämställdhetsområdet. Pernilla är en uppskattad föreläsare och är specialiserad på interaktiva utbildningar med mycket diskussioner och övningar. Föreläsningar/Utbildningar:
Nedan presenteras några områden inom vilka Jämställdhetsbolaget brukar ha utbildningar och föreläsningar. Förslag om annat inom området mottages gärna! Malin och Pernilla föreläser oftast var för sig men kan även köra ihop om önskemål finns.
Jämställdhet och lönsamhet. Hur då?
När vi är ute och jobbar med jämställdhetsplaner och utbildningar i företag har vi kommit att inse att motstånden, hindren och problemen på många sätt ser likadana ut oavsett bransch, storlek på företag eller organisationsform. Med andra ord är vägen igenom hindren, besegrandet av motståndet och lösningen på problemen ofta liknande. Om detta handlar denna föreläsning.
Interaktiva utbildningar
Vi håller utbildningar på olika teman där deltagarna får jobba med sina värderingar och attityder kring kvinnor och män. Dessa utbildningar är väldigt uppskattade då deltagarna får ta sig an frågan både med huvudet och med magen. Inga pekpinnar eller rätt eller fel, men mycket att fundera på.
Diskrimineringens mekanismer
Vi pratar om diskriminering ur olika perspektiv. Varför diskriminerar vi? Hur kvalitetssäkrar jag som arbetsgivare att min personal inte diskriminerar eller diskrimineras?
Nya diskrimineringslagstiftningen
I januari 2009 kommer en ny samlad lagstiftning som samlar alla tidigare lagar och två nya diskrimineringsområden tillkommer. Vad innebär detta för företag och organisationer; lagmässigt, åtgärdsmässigt och för medarbetarna?
Kvinnor och näringslivet
Varför har vi inte fler kvinnor på ledande poster i ledningsgrupper och i styrelser? Går det inte att hitta några kompetenta kvinnor att rekrytera? Var finns hindren? Hur identifierar vi möjligheterna?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.