Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Lundin Karphammar

Förfrågan
Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete. Hon har bl.a. arbetat som familjerättsexpert i P1 (10 år),  som  socialsekreterare inom barn och familj i (10 år), som  skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare för UNICEF och Rädda barnen. Hon har också varit  chef inom barn- och utbildning och drivit skolutveckling genom ett barnrättsperspektiv.  Hon är nu verksam 50 % som barnrättsjurist och utvecklingsledare i Simrishamns kommun och resterande tid är hon konsult och utbildar i barnets rättigheter och implementering av barnkonventionen. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta, studentlitteratur (2019).
 


 

Marie Lundin erbjuder följande föreläsningar /utbildningar i kortare eller längre processer; 

  • Barnets Rättigheter

Vad säger FN:s konventionen och svensk lagstiftning?
Vad innebär dessa rättigheter  i praktiken?
Lösningsfokuserade arbetsmetoder används i övningar.
Vid behov ges även utbildning i anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL samt information om socialtjänstens arbete.

  • Implementeringa av Barnkonventionen - med Hjärta och Hjärna 

Vad innebär barnkonventionen för verksamhet inom skola barnomsorg, vård och socialtjänst ? 
Hur kan personal arbeta med innebörden av barnkonventionens barnsyn?
Marie Lundin erbjuder halvdags föreläsninger eller heldagsutbildningar och anpassar dessa till  målgruppens  behov och önskemål.

Marie Lundin är  en engagerad och positiv föreläsare som ger energi samt en starkare vilja till att arbeta med barn och för deras rättigheter. Hon är kunnig och professionell i sitt ämne och deltagarna har uppskattar de öppna diskussionerna och grupprocesser som gett mer kunskap och nya idéer.
 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.