Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Teo Härén

Förfrågan
Teo Härén är ekonom och entreprenör. Tillsammans med sin bror Fredrik Härén startade de företaget Interesting org där de gör affärer av idéer ,de har bl.a gett ut böckerna Idébok och Idébok 2. De blev tillsammans Årets Talare 2006 -2007 och nominerades till årets entreprenörer 2003 av tidningen Shortcut och Företagarna.

Hur man kan använda kreativitet för att utveckla sitt arbete?  Härarbeta- Arbeta där du gör det bäst? Innovation och  Entreprenörskap, är några teman som Teo gärna föreläser om.
Teo bor numera i Älvkarleby med sin familj, men han har under de senaste åren arbetat mycket från platser som Sri Lanka, Mauritius, Sydafrika, Malawi, och under ett och ett halvt år från Zimbabwe.
När man frågar honom varför han tagit med sig sina arbetsuppgifter dit så svarar han oftast-Bara för att det går, och för att få nya intryck.

HÄRARBETA- Att arbeta där du gör det bäst.
En föreläsning som grundar sig på den inspirationsbok Teo gav ut senhösten 2004. Föreläsningen presenterar ett helt nytt sätt att se på kontorsarbete och förklarar varför det ibland är direkt fel att sitta på kontoret och arbeta om man skulle arbeta bättre på någon annan plats. Med exempel, inspirerande bilder och egna erfarenheter ger han konkreta tips och argument för varför det ibland är bäst att arbeta från en stuga i skärgården eller en veranda i Thailand.
 
"Ny teknik och ett flexiblare arbetsliv har gjort det möjligt för fler och fler att ibland arbeta utanför sitt kontor. Trots detta sitter de flesta kvar vid sitt skrivbord, eller arbetar hemifrån, när de har hela världen att välja på.Med min bok vill jag på ett inspirerande sätt få fler att upptäcka hur mycket bättre man arbetar om man ibland gör det från en annan plats än sin arbetsplats."

Några aspekter som Teo Härén tar upp i sin föreläsning;

-Varför ska vi lämna kontoret?
-Vad är det för fördelar och nackdelar med att arbeta så?
-Hur Härarbete påverkar resultat och kreativiteten
-Vilka produkter och tjänster som underlättar Härarbete
-Härarbete ur chefens perspektiv
-Hur du gör för att komma igång?


Tyvärr hittades ingen föreläsare.