Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Addaction Utbildning

Förfrågan

Lisa Arenö är VD för företaget Addaction Utbildning och är utbildad skådespelare och teaterpedagog hon skräddarsyr unika utbildningar för chefer och för hela företaget. Utbildningarna är upplagda som workshops där deltagarna får vara aktiva, kreativa och reflekterande, metoder som används är rollspel, interaktiva scener, workshops.

Lisa agerar också gärna moderator och kan då också genomföra en dag med interaktiva uppgifter för deltagarna.

Under det senaste året har Lisa arbetat mycket med projektet GulVarDag utbildningar och seminarieum för vård och omsorgspersonal samt deras chefer. Lisa släpper i mars 2013 boken GuldVar Dag - för arbetsglädje och livslust! En handbok om kulturaktiviteter i äldreomsorgen.I drygt nio år har hon drivit teatergruppen Komandiva. 2003 startade hon idéforumet Framtidens Ledarskap tillsammans med Klara Adolphson, ledarskapskonsult. De skapade bland annat den interaktiva föreställningen Svensson & Co - en föreställning med könsperspektiv, om rekrytering och jämställdhet.

Metoder.
Interaktiv teater - Interaktiv teater är ett effektivt sätt att belysa vad som händer och sker i en organisation. På ett tydligt och lättsamt sätt gestaltar vi vardagssituationer, dilemman, frågeställningar, förändringsprocesser etc.
Deltagarna blir aktiva genom att säga förändringsförslag till rollkaraktärerna som direkt provar alla förslag. Det ger perspektivbyte och förståelse för flera sidor av samma mynt. Deltagarna får en gemensam upplevelse och tillfälle att testa olika lösningsförslag.

Rollspelsträning/case
 - Genom rollspel med skådespelare skapar vi en känsla av att det är ett skarpt läge. Skillnaden är att det är inom den trygga ramen för träning. När man tränar får man både göra om och testa att göra annorlunda mot vad man är van vid. Få möjlighet att hitta nya sätt att handskas med de där speciella, ibland svåra samtalen. Här får deltagaren även direkt feedback på hur man uppfattas av både observatörer och av skådespelarna.  Efter utbildningen känner sig deltagarna säkrare och har en positiv inställning till utmaningen det kan innebära att genomföra ett medarbetarsamtal, lönesamtal eller svåra samtal.

Workshops
- Hur gör man när man kört fast och allt går på rutin?
Hur hittar man nya perspektiv? Hur skall vi lära känna varandra i arbetsgruppen? Hur blir vi mer kreativa?
Genom teaterimprovisationsövningar och andra praktiska övningar får ni träna er själva och lyfta fram egna och andras idéer. Utmana er själva att kliva ur trygghetszonen och våga lite mera.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.