Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Nya metoder

Har ni upplevt att vissa konferenser, företagsevent eller utbildningar många gånger ser ut på samma sätt?


Vill ni ta ett steg till utmana och stimulera både intellektuella, kreativa, känslomässiga, sociala, andliga och praktiska sidor hos er och er personal?

Vill ni låta er personal växa och utvecklas på många plan?

Vi erbjuder nya metoder för era utbildningsdagar och konferenser.

Här följer några exempel på metoder som kan användas;

  • Forumteater
  • Dialogkonferens
  • Interaktiv Talk show
  • Filmfestival med personalens egna filmer
  • Kulturupplevelser och personalens eget skapande
  • Cafépedagogik 
  • Föreläsningsunderhållning
  • Kreativa övningar och metoder

Kontakta oss så berättar vi mer om dessa metoder och alla möjligheter. 
info@holmbergstalare.se
070-850 92 24