Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Utbildning

Nu tar vi ett steg till och erbjuder specialsydda utbildningar och utbildningsdagar. Vi vill arbeta med utbildning utifrån vår tro på att alla människor har lust till lärande och utveckling och att verkligt lärande sker då människor är motiverade och alla sinnen är med. Olika former av pedagogiska metoder behövs eftersom vi alla är olika och lär oss på olika sätt. Vi jobbar med visuellt lärande i form av film och bilder men också med ljud och musik för att stimulera både de som lär via syn och hörsel. Interaktivt lärande i form av Forumteater, samtal och kommunikation via webbaserade inlärning stimulerar de som lär sig genom att göra och agera. Föreläsningar som väcker känslor och insikter och textbaserat
material för fördjupning stimulerar de som önskar helhet och sammanhang samt intellektuell utveckling. Utgångspunkten för vår filosofi är en ordentlig behovsanalys tillsammans med kunden. Utifrån denna analys så skräddarsyr vi utbildningen samt vilken typ av metod och kompetens som passar bäst för utbildningens syfte. Genom Holmbergs Talare kan kunder få möjlighet att få en överblick av konsulter och metoder som bäst överensstämmer med utbildningens syfte.
Holmbergstalare

Events

När det gäller Event så samarbetar vi på Holmbergs Talare med Kagan Event & Agency.

Så här beskriver de sig själva.
Kagan Event arrangerar konferenser, seminarier, kvällsarrangemang samt kundträffar och andra typer av event.
Inför varje arrangemang går vi tillsammans med kunden igenom syftet, målsättningen och budskapet för att skapa rätt koncept.
Vi vill att det ska vara lätt för dig att jobba med oss, därför ansvarar vi för allt genom hela arrangemanget så som för bokning av lokal, ljud, ljus, Av-teknik, underhållning, mat, transporter, dekor, inbjudningar och mycket mer därtill som kan ingå i ett event.

Kagan Event & Agency