Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Agneta Rickardsson

Förfrågan

Agneta Rickardsson har i över 20 år hållit hundratals utbildningar och föreläsningar inom ledarskap, kommunikation och kroppsspråk. Uppdragsgivare har varit det privata näringslivet, fackföreningar, högskolor, kommuner och organisationer och uppdragen har varit allt från mindre grupper till öppna föreläsningar i exempelvis Växjö Konserthus och Aulan på Göteborgs Universitet. Hon har förutom universitetsstudier i informationsteknik, pedagogik och språk, en ettårig utbildning från The Laban Bartenieff Institute of Movement Studies i New York.  

För Agneta Rickardsson är kommunikation mer än ord. Det är en process i vilken kroppsspråk, närvaro, kreativitet, fokus, mål, engagemang, röst, humor,mod, visioner, andning och teknik spelar en avgörande roll.

Här följer några teman som Agneta talar kring;

  • #metoo, härskartekniker och kroppspråk.   # Metoo har fått ett enormt genomslagg och skapat fokus på sexuella yttringar för maktpositioner i arbetslivet. Metoo-rörelsen ger oss möjlighet att lyfta  maktfrågor, strukturer och hierarkier på ett nytt sätt och reflektera över värderingar, första mötets betydelse, rollers inverkan, rösten, ordval och kroppspråk. 
  • Personlig utveckling - Där den enskilde medarbetaren stärks i sin yrkesroll utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter i företaget. Kommunikationsmönster, självbild och mål både för företaget och privat behandlas.
  • Ledarutveckling - Där moderna ledare får hitta inspiration i gammal visdom om inre och yttre balans. Hur kan gammal visdom skapa vinstgivande företagskulturer utifrån ett företagsekonomiskt såväl som ett individuellt perspektiv?
  • Presentationsteknik Där tyngdpunkten ligger på att finna och bejaka den egna styrkan, som var och en besitter. Genom grupparbeten och egna övningar, genom att iaktta de andra och analysera framställningssätt växer varje deltagare till en övertygande och inspirerande presentatör med egen stil.
  • Personligt varumärke- Hur vill jag uppfattas, vilket budskap sänder jag till min omgivning? Hur uppfattas min röst, mitt kroppsspråk? Hur kan mitt personliga varumärke bli en konkurrensfördel. Hur kan jag göra mitt yrkesliv intressantare och roligare.
  • Kommunikation och Kroppsspråk- Kroppsspråket har avgörande betydelse för hur vi uppfattas av omvärlden och hur vi handskas med den. Genom bättre kontakt med oss själva kommunicerar vi tydligare med andra. En nyttig fördjupning för arbetsgruppen eller ett inspirerande, roligt och lärorikt föredrag för hela organisationen.
  • Balans i livet- Kortare inspirerande föreläsningar eller längre utbildningar för hjärnan, hjärtat och kroppen som främjar hälsa och balans. Det kan vara yoga och avslappning, stresshantering, röst och andning, mental träning, skrattet som befriande kraft eller polynesisk livsfilosofi.
  • Gyllende visioner - Vad är en vision för dig och ditt företag? Hur blir den till klara värderingar och handlingsplaner. Den inre glöden ger nytt bränsle och inspiration att hitta nya lönsamma vägar. Gruppen blir mer samlade och ser tydligare sitt uppdrag och sin vision.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.