Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Amelia Adamo

Förfrågan

Hon föddes fattig i Italien. I dag är hon VD och en av Sveriges bäst betalda chefredaktörer. Och en vinstmaskin för ägarna. "Mitt liv är en jättebra story", säger Amelia Adamo, veckotidningsdrottning. I sin föreläsning pratar Amelia om tydlighet i kommunikation och uthållighet i kreativitet och hur man vänder det som många ser som ett handikapp inom karriärsammanhang  - att vara kvinna, invandrare, mamma och att komma från arbetarklassen - till en fördel.Om kommunikation.
 Människokännedom är nyckeln. Både för att få personalen att trivas, prestera och utvecklas, och för att veta vad kunderna drömmer om och längtar efter. Amelias insikter i människors inre bygger dels på hennes egna brokiga livserfarenheter, dels på en stor kulturkonsumtion och en outtröttlig nyfikenhet på hur andra har det.
 Om kreativitet
 Att veta vad som säljer och att ha en slagkraftig tidningsidé är inte ens halva hemligheten. Att förverkliga den är mycket svårare. En lång rad kreativa och känsliga yrkesmänniskor ska förses med utmaningar och förmås att dra åt samma håll.
Om framgång
Amelia Adamo menar att hennes framgångar hänger ihop med hennes italienska bakgrund.
"Jag är född i Italien, jag är född överdriven. Jag är inte uppfostrad med jante, ågren eller Luther. Man måste våga misslyckas. Hur skulle man kunna ha en intuitionsmage om den inte även innehöll misslyckanden?"

Tyvärr hittades ingen föreläsare.