Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anders Bernström

Förfrågan

Anders Bernström är en föreläsare med mångårig erfarenhet som tar med åhörarna på en inre resa. Få är de som lämnar lokalen opåverkad och att få ett hundratal högstadieelever sitta tysta i 1,5 tim och lyssna - och vuxnas utvärderingar , talar sitt tydliga språk. Anders olika upplägg av föreläsningar riktar sig till både unga och vuxna i samhällets olika skikt. Han brinner för det han pratar om och målet är att öka toleransen mellan människor, samt att få åhörarna börja förstå sina egna och andras tankar och reaktioner.

Reflektionerna efter Anders Bernströms föreläsningar visar tydligt att det startas processer, han får människor att börja tänka och växa. Han har livserfarenhet som bl.a. ambulanssjukvårdare, FN-soldat, ungdomsassistent, barnskötare, busschaufför i Afrika, studier inom kris - konflikthantering och personlig utveckling. Dessa mixade erfarenheter ligger till grund för det budskap han framför och det som kan kännas avlägset, är många gånger närmare än vad vi kanske tror.
Anders har upplevt och sett konsekvensen av hur stress och traumatiska situationer kan påverka oss människor och delar med sig av detta. Framför allt pratar han dock om vad man själv kan göra för att förebygga uppkomsten av stress, fysiskt- och psykiskt våld, intolerans, mobbing, utanförskap m.m. För Anders Bernström är det viktigt att vi inser att det inte bara är bland barn och unga som problemen finns, utan alla måste förstå sin del och ta sitt ansvar, för att vi skall få en varaktig förändring.

Föreläsningar:

-Vardagsvåld / Våld bland unga – Du kan påverka!
Riktar sig i första hand till grundskola och gymnasium som en hel temadag, där både elever, skolpersonal, föräldrar och allmänheten, är delaktiga i olika omgångar.
-Våld bland ungaInta bara ett ungdomsproblem!
Den här föreläsningen riktar sig främst till vuxna i samhällets olika skikt. Politiker, journalister, företagsledare, skolledare, högskolestuderande och socialtjänsten, är bara några av målgrupperna.
-Utveckla dig själv / Din arbetsplats (kris - och konfliktförståelse)
För företag och mindre grupper. Få hjälp med att se vad det är för mekanismer som styr dig och ert arbetslag eller grupp. Utvecklas enskilt och/eller tillsammans, mot att bli ett fungerande team.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.