Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anders Ekholm

Förfrågan

Anders Ekholm är  nationalekonom, framtidsforskare och vice Vd för Institutet för Framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bl. a undersökt framtida behov av vård och omsorg.Han har också tidigare erfarenhet från arbete på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. 

 Anders Ekholm föreläser ofta vid konferenser, kick-offer och utbildningar kring följande teman och ämnen; 

Demografiska förändringar - ex generationsväxling på arbetsmarkanden, kommande behov av äldreomsorg

Värderingsförskjutningar -vad kommer det att innebära för arbetslivet och välfärden?

IT i vård och skola?- hur kommer teknikutvecklingen att påverka vår framtida välfärdsektor ?

Hur motverkar vi psykisk ohälsa ? - Vad beror det på , vad kan vi göra?

Transporter och infrastruktur - Vad händer i framtiden? 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.