Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anders Pousette

Förfrågan

Anders  Pousette är psykolog och forskare inom området arbets - och organisationspsykologi. Han har mångårig erfarenhet från arbete inom företagshälsovården, egen konsultverksamhet och vid Arbetslivsinstitutet Väst i Göteborg . Han föreläser bland annat inom
Ledarskap och stress inom politisk styrd verksamhet.
Feedback och stress inom vård och omsorg.
Förebyggande av arbetsolyckor och arbetsskador i byggprojekt.

 Anders  Pousette och hans kollegor på Sentensio Utveckling har också utvecklat Psykofeedbackmetoden på grundval av psykologisk forskning om stress och känslostämningar. Metoden bygger på ett självadministrerat verktyg där du själv, men under handledning, kartlägger och diagnosticerar din arbets- och livssituation ur ett stressperspektiv. Meningen är att identifiera situationer som är utmärkande för fyra olika grundtillstånd: negativ stress, energirik aktivitet, utmattning/olustig trötthet och avkopplande vila. Genom att identifiera sådana typiska situationer ges en grund för fortsatt undersökande av mönster, hur situationerna uppstår och hur du själv kan påverka din situation.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.