Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anders Södergård

Förfrågan

Anders Södergård är läkare och lever med en obotlig hjärntumör. Han överlevde och håller nu kreativa och spännande föredrag som baseras på forskningsresultat, evolutionsteori, existentialism samt på egna upplevelser som läkare och cancerpatient.

Tanken är ett feelgoodföredrag med både smärta och ångest men med ännu mer glädje och hopp. Målet är att visa på en väg till ökad livskvalité, och få oss att ännu mer uppskatta det vi har medan vi har det. Visionen är en bättre tillvaro för alla.

 


Föreläsningar med Anders

Strålmannen-läkaren som fick cancer 
Anders Södergård är läkare och lever med en obotlig hjärntumör. Han överlevde och håller nu kreativa och spännande föredrag som baseras på forskningsresultat, evolutionsteori, existentialism samt på egna upplevelser som läkare och cancerpatient.
Tanken är ett feelgoodföredrag med både smärta och ångest men med ännu mer glädje och hopp. Målet är att visa på en väg till ökad livskvalité, och få oss att ännu mer uppskatta det vi har medan vi har det. Visionen är en bättre tillvaro för alla.

En sekund, en diagnos – och en mängd bemötanden
Bemötande i vården handlar om så mycket mer än bara relationer mellan läkare och patienter. Bemötandet är så potent att det påverkar resultatet av varje behandling. Ändå är kurser i detta en bristvara i vårdutbildningarna.
Hur bemöter du en ledsen och besviken patient? Knyter det sig i magen när du ska möta någon som är förbannad? Hur känner du inför att ge svåra besked?
Anders ger utefter sina erfarenheter som både läkare och patient konkreta tips på hur du kan agera i svåra situationer för att minska din egen ångest. Med mycket humor och genom att blotta sig själv gör han det till en minnesvärd föredragsupp


Träning för överlevnad 
Anders Södergård fick sitt första cancerbesked när han gick sjunde terminen på läkarprogrammet. Han överlevde tack vare, och behandlar idag sina symtom med hjälp av träning.
Svensken tränar mest i Europa och antal utförda träningspass bara ökar, samtidigt som det sker en ökning i samhället av både hjärtkärlsjukdomar och cancer relaterat till inaktivitet. Hur går det ihop egentligen?
Anders varvar på ett underhållande sätt skrämmande statistik med personliga reflektioner, i en blandning av självklarheter och annat som många kanske varken vet eller tänkt på.
Det här är ett föredrag för dig med cancer, och för dig som vill göra ditt bästa för att undvika att få det.

Träna bort smärtan!
Styrketräning för äldre har länge ansetts ohälsosamt, och när det väl använts har det skett med väldigt försiktig belastning för att minska skaderisken. Nu vet vi att det kryllar av positiva effekter med styrketräning oavsett ålder, både vad gäller förebyggande av sjukdomar och förbättring av kroniska åkommor. Bland annat är det bevisat att du blir mindre stel och får minskad smärta av din artros om du styrketränar.

Anders Södergård är en läkare som på ett lättfattligt och underhållande sätt beskriver grunderna i styrketräning, samt ger  konkreta råd och tips.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.