Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Andrea Kodzoman

Förfrågan

Andrea Kodzoman är kommunikolog, stresscoach och idrottskonsulent och har mångårig erfarenhet av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Under de senaste 7 åren har hon arbetat med ledarskapsutveckling, coaching, stressföreläsningar och individuellt stöd för personer med stressrelaterade symptom.

När Andrea Kodzoman föreläser så talar hon  om Balans i livet. Och om skillnaden mellan kunskap och kompetens. Att bli trovärdiga i det vi gör, både mot oss själva och mot andra. Ex på teman rubriker som Andrea gärna föreläser krin

Vad är skillnaden mellan kunskap och kompetens? 
Att prata om någonting och att verkligen göra det, är två skilda saker. Hur gör vi för att nå kompetens? Vilka är våra drivkrafter? Varför gör vi det vi gör?

Stress och Balans mellan arbete och fritid. 
Vad är  stress och hur vi kan förhålla oss till den och till det vi inte kan påverka. 

Kommunikation- Hur kommunicerar jag ,ed mig själv och andra för att bli tydlig och trovärdig i det jag gör. 

Andrea kan också föreläsa om Motivation, Ledarskap, Friskvård och kan anpassa innehåll och upplägg utifrån målgruppens behov.

Andreas framträdanden präglas av ödmjukhet och engagemang och hon förmedlar motivation, insikter och massor av nya idéer. Hon initierar gärna diskussioner i arbetsgrupper och sätter igång processer bland deltagarna  för att på ett konkret sätt hantera ett förändringsarbete.

 
Mer om Andre:
Hon har arbetat med Hälsofrämjande arbete på SR och SVT. Personal och träningsansvarig på SATS och idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet ( konståkare). Hon är engagerad i Tävlingsledningen för Stockholm Marathon och springer själv gärna Marathonlopp. 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.