Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Andreas Kullberg

Förfrågan

Andreas Kullberg är lärare och projektledare i grunden  men har arbetat som coach föreläsare och utbildare de senaste 14 åren.  Han har utvecklat en förmåga att entusiasmera och engagera samtidigt som han förmedlar väldigt praktiska och användbara kunskaper, metoder och verktyg på ett strukturerat och tydligt sätt. Föreläsningar pendlar mellan  skratt och allvar , mellan forskning och exempel ur vekligheten, mellan kraftfull energi och eftertanke. 

Andreas föreläser mycket för personal inom både näringsliv och  offentlig sektor och för chefer och ledare på olika nivåer.  Han vill inspirera deltagarna att se att det  är möjligt att nå fantastiska resultat samtidigt som man mår bra, släpper prestationsångest, krav och stress. 

Andreas förmedlar insikter och verktyg som är möjliga att använda omedelbart med en närvaro och passion som kännetecknar en person som vill leva verka och vara som han lär. 

 


Andreas föreläser gärna kring följande teman och ämnen; 

  • Postiva resultat - Om Positiv psykologi , förbättrad prestation
  • Närvarande ledarskap  - Ledare i balans som bygger en effektiv och positiv organisation
  • Friskare och gladare arbetsplatser  -stakare team och högre prestation 
  • Kreativitet, Motivation och Effektivitet 
Andreas  anpassar sina föreläsningar och utbildningar utifrån kunders behov och målgrupp. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.