Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ann-Christine Ruuth

Förfrågan
Ann-Christie Ruuth har varit präst i snart 40 år, 20 av dem som chef . 
Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde i Teleborgs församling i Växjö. Det vållade stor uppmärksamhet när hon berättade att hon nu ville leva som Ann-Christine.
I sina föreläsningar berättar Ann- Christine  om hur det var att komma ut som transperson och chef i en värderingsmässigt konservativ miljö.
Deltagarna  ges kunskap om vad som menas med transperson och goda möjligheter att reflektera över människosyn och fördomar.
Ann-Christine bjuder på handfasta tips för ledare som vill medverka till en öppen arbetsplats där det är möjligt att vara den en är. 
I boken Min pappa Ann- Christine berättar Ann- Christines dotter Ester Roxberg om hur det var att växa upp med en pappa som en dag berättade att hon hette Ann- Christine. Boken har inspirerat till filmen " Min pappa Marianne" ned Rolf Lassgård i huvudrollen som har premiär 21 febr 2020 . 
Fotograf: Anna Nordström 
 


Exempel på föreläsningar som Ann-Christine gärna erbjuder 
  • Pappa Ann-Christines bekännelser - från man till kvinna på 90 minuter!  I mer än 5 år har Ann-Christine Ruuth gjort uppskattade föreläsningar om könsnormer och könsidentitet. Nu kommer berättelsen om hennes egent liv. 
     
  • Identitet. Vad är det att vara människa? Vem är jag egentligen? Vad vet vi om varandra? Hur stora är möjligheterna att få vara den en är i ens egen livssituation? Ovanligheter – hot eller möjlighet, tillgång eller problem? Hur kan vi förändra tillvaron mot större öppenhet också för det som vi inte förstår eller är ovanligt?
  • Varför skrattar vi åt en karl i  klänning? På senare tid har transbegreppet kommit allt mer i fokus. Men vad står det för? Vad menas med en transperson?  Hur kan man säkert veta vilket kön en människa har? Kan man verkligen byta kön? Hur många kön finns det förresten? Vad är en transvestit? Frågorna berör också hur vi ser på manligt och kvinnligt, vilka könsnormer vi använder etc.
  • Hur mår transpersoner? Hur är det egentligen att vara transperson i Sverige idag? Hur ser livet ut för den som är transsexuell eller våga uppträda som transvestit offentligt? Vi lär oss hur transpersoner vill bli bemötta och hur en arbetsplats och samhället i stort kan bli mera välkomnande.
  • Transperson på jobbet – hur gör jag som chef? Chefen attityd har stor betydelse för öppenhet på jobbet. Grundläggande transkunskap kompletterat med konkreta råd om hur du som arbetsgivare och/eller personalansvarig kan bidra till att skapa trygghet på jobbet för såväl den som är transperson som för medarbetarna. Diskrimineringslagstiftningen och samtalar om trans på jobbet som hot eller möjlighet.
  • Trans i kyrkan ”Alla är välkomna till kyrkan” brukar det heta. För transpersoner är det inte lika självklart. Men transpersoner finns i varenda församling. 
  • Trans i skolan Att vara ung och avvika från normen är ofta svårt när regeln är att passa in och vara  som alla andra. Men för många unga är frågor som ”vem är jag?”, ”Hur kan jag vara mig själv i skolan?” mycket brännande, det gäller inte minst unga transpersoner. Att få möta en vuxen som inte lever enligt normen kan på många sätt vara befriande. 
Ann- Christines föreläsninarg är som stand-up av högsta klass. Hon har normer, könsidentitet och trans som huvudtema men anpassar innehåll och upplägg utifrån kunders behov och målgrupp. 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.