Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ann-Katrine Roth

Förfrågan

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och startade företaget E(uro)QUALITY - Jämställdhetskonsult AB redan år 1993 med den nya affärsidén att arbete med jämställdhet ger goda ekonomiska effekter. Arbetar nationellt och internationellt med utbildning, utveckling och stöd i förändringsarbete inom både jämställdhet och mångfald. Kunderna stora som små återfinns inom alla typer av branscher och är jämnt fördelade mellan privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är dock en tro på att jämställdhet och mångfald föder framgång.
Ann-Katrine Roth har tidigare arbetat inom bank- och finansbolag samt hos JämO. Hon är knuten till Stockholms Universitet, juridiska institutionen och undervisar i ämnet likabehandling och ickediskriminering och är författare till bla ”Jämställdhetsboken”, Norstedts juridik, 2011, (3:e uppl), ”Mångfaldsboken”, Norstedts juridik, 2008, (2:a uppl) och ”Det lönsamma mångfaldsarbetet”, Thomson Fakta, 2007.

Hon har också tagit fram ett antal metod- arbets- och videomaterial om praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald bla Mångfaldsspelet, 2008, ett diskussionsspel om värderingar och ”Mäta mångfald” som är en metod där mentometrar mäter jämställdhet och mångfald i organisationen både bland medarbetare och kunder.

Ann-Katrine Roth har medverkat som programledare i SVT:s program ”Jobba Jämt” våren 2006 och har myntat ”män väljer män” samt givit upphov till yrkestiteln jämställdhetskonsult. Hon sitter i HR föreningens expertpanel och besvarar frågor om jämställdhet och mångfald. Hon har tidigare varit ordförande för nätverket för jämställdhet, JA-föreningen och innehar styrelseuppdrag.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.