Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Andersson

Förfrågan

Anna Andersson är examinerad språkkonsult i svenska. Hon har bearbetat texter och hållit skrivkurser på företag och myndigheter sedan 2005. Anna Andersson har bland annat lärt en mängd personer att skriva bra webbtexter och att använda ett enkelt, vårdat och begripligt språk. Bland kunderna kan nämnas Arbetsmiljöverket, SE-banken, Sjukvårdsrådgivningen, Radio- och TV-verket, Ålands landskapsregering samt ett otal kommuner och småföretag.



Här kommer några teman som Anna gärna föreläser kring;

Begripliga texter i din vardag
När Anna Andersson kommer och föreläser ber hon först om att få texter från din vardagliga verksamhet. Med texterna som grund tar hon upp hur era texter kan bli tydligare och mer attraktiva för läsaren, självfallet utan att enskilda skribenter ska känna sig utpekade. Låt dig inspireras till att skriva så att ditt budskap når fram!

Sälj med berättelser och ett bra språk
Använd dina företagsberättelser för att lyfta fram fördelarna med företaget och för att bygga upp en god företagskultur! Anna föreläser gärna om Corporate Storytelling och berättar om ett sätt att göra reklam som är både enkelt, billigt och roligt. Känner du dig obekväm i samtalssituationer kan Anna också komma och berätta om goda samtalsstrategier.

Skriftligt och muntligt i ett paket
Vill du ha experthjälp både i skrift och tal i samma paket så arbetar Anna ofta tillsammans med Hans Bourghardt, som är en mycket duktig retoriker. Beställ en föreläsning eller en kurs och få två aspekter på kommunikation belysta av professionella föreläsare!
     
Hur kan du kommunicera bättre på jobbet?
En textkultur på en arbetsplats kan ibland behöva lyftas och förbättras. Låt Anna berätta om hur ni kan kartlägga arbetsplatsens kommunikation och förbättra den! Anna arbetar med textproduktion och textredigering, men också med att lära andra att skriva begripligare. Hon kan ta upp just de texttyper ni använder från presentationstexter och informationstexter till rapporter, instruktioner, vetenskapliga uppsatser, offerter, pressmeddelanden och allt där emellan,

Anna arbetar med textproduktion och textredigering, men också med att lära andra att skriva begripligare. Hon kan ta upp just de texttyper ni använder, från presentationstexter och informationstexter till rapporter, instruktioner, vetenskapliga uppsatser, pressmeddelanden och allt där emellan.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.