Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Bellman

Förfrågan
Annas Bellman  har en bred erfarenhet  av marknads och kommunikationsarbete både strategiskt och operativt. Hon började som journalist inom Radio och Tv och har även arbetat som marknads och kommunikationsdirektör på Capgemeni Sverige.
Hennes erfarenhet från ledande position i näringslivet och av att själv ha drivit bolag, kombinerat med hennes bakgrund som radio- och tv-journalist och vana av direktsändningar, gör henne unik som moderator. Hon sätter sig snabbt in i uppdragets frågeställningar och vet vad som skapar den eftersträvansvärda röda tråden, ett engagemang hos publiken och ett budskap som verkligen når fram.
 
 
 


Olika branscher och sammanhang
Anna arbetar bland annat med bolag inom finans-, it-, teknik-, bygg- och fastighetsbranschen, och får ofta uppdrag inom ledarskap, personal, sälj och marknad. Hon är snabb på att sätta sig in i kundens frågeställningar så att frågorna som ställs från scen blir de rätta.
Så här skriver Anna om vad man kan förvänta sig om man engagerar Anna; 
Att arbeta med möten och konferenser är att arbeta med förväntan. Det ska levereras något som besökarna både ska inspireras och bli motiverade av så att det sker en förändring på hemmaplan. Det är den stora utmaningen. Anna älskar att tillsammans med kunden arbeta med mötet så att de mål som satts upp också nås. Med råge.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.