Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Bellman

Förfrågan

Anna Bellman är en inspirerande och erfaren talare, moderator och kommunikationsexpert. Lika skicklig i det personliga mötet som att moderera företagskonferenser för hundratals anställda, till att leda en laddad partiledardebatt.Med en naturlig nyfikenhet, en unik förmåga att få människor att växa och budskap att nå fram hjälper Anna dig att ta din kommunikation till den nivå där andra inte bara hör vad du säger utan också förstår vad du menar och vill lyssna på mer. 

Anna en av Sveriges mest anlitade moderatorer. Hon leder ofta interaktiva möten, konferenser och workshops där deltagarna engageras och är i fokus. Hennes bakgrund som journalist inom både radio och TV, som marknads- och kommunikationsdirektör, grundare av egen kommunikationsbyrå, gör att hon har förståelse för ledarens svåra kommunikationsutmaningar och komplexiteten att leverera rätt budskap så att alla hänger med och känner tillit.


Hon är författaren bakom den populära boken ”Släpp retoriken - fokusera på publiken”, med många handfasta tips på hur du blir en säkrare talare. Annas föreläsningar ger bland annat insikt i vad som skiljer människor från varandra, verktyg för hur du kan leda människor med genomtänkt kommunikation och hur du effektivt kan kvittera dina budskap så att andra inte bara uppfattar det du säger, utan framför allt det du vill. Med hög energi, igenkänning och humor ger Anna konkreta och direkt användbara tips på hur du kommunicerar med karisma, trovärdighet och övertygelse så att du når fram, oavsett om din publik består av en person eller flera hundra.
Tips i Coronatider! 
  • Så leder du möten på distans! hur leder du ett bra möte på distans? 
  • Kvitterat - säkra din kommunikation
En stor del av alla problem på arbetsplatsen eller i privatlivet beror på kommunikation och relationer som inte fungerar. Missförstånd, misstolkningar och att vi tar för givet hur andra fungerar är vanligt. Föreläsningen ger insikt i vad som skiljer människor från varandra, varför det blir krockar, varför andra inte alltid förstår det du menar och hur du kan kvittera så att andra uppfattar det du vill. Kommunikation som skapar flow - både på jobbet och på hemmaplan.
  • Släpp retoriken - fokusera på publiken
Om du vill vara den ledare, säljare, kollega eller presentatör som på riktigt lyckas fånga intresset och får andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att tänka på – och vissa saker att sluta med. En del av innehållet: Hur blir du av med nervositet? Hur tar du fram ditt huvudbudskap? Hur fångar du publikens intresse på tre sekunder? Få en boost och många användbara tips under en energifylld föreläsning om presentationsteknik som fungerar.
  • Kommunikativt ledarskap – i förändring
När förändring går allt fortare samtidigt som förändring är svårt att hantera – hur ska vi då förhålla oss och agera? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Föreläsningen ger konkreta verktyg i vad som gör en lyckad förändringsledning, hur man tar reda på vart människor befinner sig och vad som krävs för att leda olika typer av personer så att alla hänger med.
  • Moderator och föreläsare – vid samma tillfälle!
Det blir allt vanligare att Anna själv ger kortare miniföreläsningar under en dag där hon verkar som moderator, som ofta följs av någon form av workshop där deltagarna själva bidrar. En uppskattad form som skapar energi och är en naturlig del i helheten.
Ex teman kommunicera med olika människor, vad ett varumärke är,  hur man tar fram en hisspitch 
 
Anna vet vad som fungerar för att alltid leverera en proffsig och lustfylld guldkant, skräddarsyr alla sina uppdrag och lägger stor vikt vid förberedelser för att ge sina kunder och publik det allra bästa.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.