Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Jöborn

Förfrågan

Mötesledning i praktiken. 

Anna Jöborn är en av författarna till Möteskokboken ger goda råd för mer kreativa och effektiva möten. En stor del av hennes arbete de senaste åren har handlat om frågor kring hållbar utveckling och om att skapa effektiva kommunikationsprocesser. Anna Jöborn har mångårig erfarenhet som projektledare och chef. Är också en mycket duktig moderator.Medförfattare till Möteskokboken är Erik Mattsson.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.