Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Jonsson

Förfrågan

Anna Jonsson har varit ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner och Fältbiologerna. Hon har tidigare också varit expert i dåvarande Miljömålsrådet. Hon kombinerar nu ett arbete som tjänsteman på riksdagsnivå inom trafik och miljö men sitt engagemang och arbete som artist och workshopsledare  bl.a i kabarégrupper Sweet Dreams. 

Hon är också en mycket kunning och engagerande moderator med en speciell kompetens inom miljöområdet.

 Tyvärr hittades ingen föreläsare.