Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna-Karin Pantzar

Förfrågan

SERVICE & BEMÖTANDE

Kursledare Anna-Karin Pantzar har arbetat med service och bemötande inom turism, hotell och resenäringen under många år. Anna-Karin jobbar på hotell med försäljning och marknadsföring och har vidareutvecklat sina kunskaper inom service och bemötande. Nu erbjuder hon kurser samt föreläsningar som även kan anpassas efter ert behov och er verksamhet!Ämnen som Anna-Karin Pantzar talar om:

-Hur övervinner vi våra hinder för att ge bra service?
Telefonen ringer, kunderna står på kö, kollegan är sjuk.Vad gör vi?

-Hantera olika kund och servicesituationer
Att aktivt kliva in i servicerollen och identifiera skillnaden mellan bra och dålig service.

-Gör kunden positivt överraskad
Vad kan vi göra för att hitta det lilla extra?

-Skapa kundrelationer och öka försäljningen
Hur lär vi känna våra kunder och får dem att återkomma?

-Hantera klagomål - för att göra missnöjda kunder nöjda
Tacka för varje klagomål!
Använd verktyg för att professionellt kunna möta en riktigt arg kund.

-Det levande varumärket!
För kunden är du företaget - du representerar varumärket.
Kunden skiljer inte på dig och det företag du arbetar för.
Om kunden uppfattar företaget positivt eller negativt beror ofta på hur de har upplevt DIG!

-Mål
Ge äkta kundservice
Överträffa kundens förväntningar
Se den egna rollen i servicearbetet
Utveckla egna verktyg Bemöta reklamation och klagomål
Målsättning - 100 % nöjda kunder

Tyvärr hittades ingen föreläsare.