Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Källdén

Förfrågan

"Antingen så får vi ett budskap att nå ut eller så får vi det att nå in"

Ordläkare & estradör
Anna Källdén har arbetat med kommunikation i över 15 år, både som utbildare, föreläsare och estradör. Hon kallar sig för Ordläkare för att den titeln bättre förklarar hur Anna valt att arbeta med ämnet kommunikation. En Ordläkare som synliggör hur våra vardagliga val av ord och uttryckssätt påverkar resultatet.Anna Källdén, leker, läker, plåstrar om och utvecklar med ord och handling.

Pedagogisk & Underhållande
Anna använder sig av kunskap, humor och musik för att synliggöra hur våra vardagliga val av ord och uttryckssätt påverkar både den externa och interna kommunikationens resultat. Följ med på ett verbalt äventyr, en Ordbävning, Ordutredning, Spånskiva och Insiktslyftning och upplev vad som sker när förut fattade, förut sedda och förut sägbara ord får en ny mening.

Ord & Handling
När vi ska gå från ord till handling kan vi börja med att se om vi valt rätt ord. Olika ord leder till olika handling. Samma gäller val av uttryckssätt. Humor gör det lättare att minnas ett budskap och sedan vilja föra det vidare. När vi kommunicerar som vi brukar så når vi dem vi brukar nå. Vill vi nå fler än så, utveckla våra nuvarande kundrelationer eller kanske förvalta det som redan är på topp, då behöver vi använda vår egen och andras kreativitet, vilket ibland innebär att tänka helt nytt och synliggöra det som inte riktigt syns ännu. Dock aldrig för syns skull…

Förebilder & Drivkrafter
Med Hasse & Tage & Monika Z som förebilder påbörjade Anna sin karriär på 80-talet som jazzsångerska och blev känd för sina egna kluriga svenska texter. DÅ en sångerska som talade mellan låtarna. NU en talare som sjunger mellan raderna. Med humor paketerar hon meningarna med arbetslivet och livet så att vitsen med vitsen och det insiktsfulla står att läsa mellan raderna.

Författare till boken: Antingen så känns det rätt eller så tjänstefel - Meningsfulla meningar om arbetslivets mening”.

 Några av de ämnen Anna Källdén föreläser om:

-Att leka och läka med ord
Synliggör hur val av ord & uttryckssätt påverkar resultatet.

-Att vinna eller återvinna konflikter
Förändra genom att förädla befintliga resurser.

-Självkänsla och skälvkänsla
Belys styrkan i det svaga och tvärtom.

Anna är energirik, entusiasmerande, klok, genomtänkt och har en förmåga att tänka annorlunda, i helt andra banor.
Anders Thorén Informationschef, bostadsbolaget Framtiden.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.