Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Stenberg

Förfrågan
Anna Stenberg kommer från Kinneviksgruppen och har en karriär soim VD Operativ chef och HR - direktör inom MTG bakom sig.
Anna Stenberg arbetar idag med Women Executive Search som specialiserat sig på att hjälpa företag att rekrytera kvinnor till roller på ellanchefsnivå, ledningsgruppsnivå och styrelsenivå. 2008 blev hon Framtidens kvinnliga Ledare som utses av Shortcut och Ledarna. Anna Stenberg grundade nätverket Unga Affärskvinnor på Stockholms handelskammare och har drivit mentorprogram för kvinnliga ledare och arbetat med styrelseförmedling.


Anna Stenberg föreläser om;


-Det kvinnliga ledarskapet- nödvändigt, lönsamt och oundvikligt.

-Om det moderna ledarskapet med fokus på hur man på bästa sätt tillvaratar den kvinnliga ledarkompetensen som idag är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, med fokus på att lyfta fram de positiva trenderna som vi ser när det gäller kvinnlig ledarkompetens, karriärutveckling och hur fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ökar företags lönsamhet.

 Anna är en positiv, inspirerande och utmanande föreläsare som också kan göra heldagars workshop och anpassa innehåll och upplägg utifrån målgrupp och behov.

 "Jag vill få mottagaren att förstå vikten av att inkludera hela kompetensbasen (både den manliga och kvinnliga) i företagets lagbyggen och rekryteringar. Förmågan att göra detta kommer vara helt avgörande för varje företags framgång. En uppsjö av hungriga, törstiga, kompetenta, arbetsvilliga och drivna kvinnor står redo att ta plats i näringslivet. Kommer de att vilja jobba för dig? Det är frågan! De som inte lyckas locka denna starka och viktiga resurs kommer att stå som förlorare i konkurrensen om den bästa kompetensen."   säger Anna Stenberg

Tyvärr hittades ingen föreläsare.