Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anna Videll

Förfrågan
Anna Videll har föreläst och utbildat i egen regi sedan 1993 och debuterade som författare 1995 med boken Nattmaran, under pseudonymen M Dahlén. Nattmaran är en av de första böckerna som getts ut där läsaren bjuds in i den nakna och självutlämnande vardagen som består av passion, våld och skam. Anna Videll föreläser, utbildar och handleder personal inom social sektorn kring temat "Relationsvåld". Hennes engagemang, utstrålning och kunskap ökar förståelsen för både våldet och kärleken, synliggör myter och ger energi till deltagarna så att de får nya värdefulla insikter & verktyg.Den andra boken En dårskap för två gavs ut 1999 under hennes riktiga namn. År 1999 skapade Anna Videll en unik rehabiliteringsmetod, Relationsvecka för kvinnor som levt i destruktiva relationer där det för det mesta finns olika former av våld. Idag heter metoden Dårskap för två -från att överleva till att leva. Metoden har en kognitiv inriktning. 2004 var Anna medförfattare till skriften ”Världens sämsta brottsoffer” som gavs ut av Nationellt råd för Kvinnofrid, under ledning av Margareta Winberg.

Anna har medverkat i ett flertal TV-program och debatter och är ofta tillfrågad som expert inom relationsproblematik. Sedan 2010 ingår hon i Tryggare Sveriges trygghets akademi i frågor kring relationsvåld. Har arbetat som beroende terapeut i missbruksvården och utbildat kriminalvårdens personal (KRUT) i ämnet våld i nära relationer under flera år.

Ämnen som Anna Videll kan föreläsa om;

-Relationsvåld
-Hiddensskills
-Medberoende – offerrollen.
-Dysfunktionella familjer, barnens roller.
-Det dolda kvinnliga missbruket – hur kan det se ut? Skammen att vara kvinna och missbruka.
-ADD - ADHD - det osynliga handikappet, fördomarna, skammen att uppleva att man är annorlunda.Anna Videll har föreläst och utbildat runtom i Sverige för bl. a:
Polishögskolorna, Polismyndigheter runt om i landet, Socialtjänsten, Kriminalvården, Universitet. Åklagarmyndigheten, Hyresgästföreningen, Brottsoffermyndigheten, Landsting, Kommunförbundet, Skolor, Rotary, Kvinnojourer, Behandlingshem, Riksteatern, Stadsmissionen, Svenska Kyrkan, Kriscentrum, Fängelser, BOJ, ROKS, SKR, IOGT, KRIS med flera.


Tyvärr hittades ingen föreläsare.