Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Anneli Eriksson

Förfrågan
Anneli Eriksson är registrerad sjuksköterska med en vidareutbildning i anestesi och en magister i internationell hälsa. Hon arbetar som projektledare på Karolinska Institutet vid institutionen för folkhälsovetenskap, på Kunskapscenter i Katastrofmedicin (KcKM). Anneli samordnar forskningsstöd och utvecklar och leder kurser med fokus på hälso-och sjukvård i katastrofer. Inom sin egen forskning fokuserar hon på hur man kan bedöma allvarlighet och behov i katastrofer.
 
 


År 1995 åkte Anneli ut på sitt första uppdrag med Läkare Utan Gränser, då till det krigsdrabbade Tjetjenien. Sedan dessa har hon arbetat i många av världens oroshärdar, men också i situationer där matbrist och sjukdomar varit de största hoten, nu senast i det Ebola-drabbade Nord Kivu i Kongo Kinshasa. För fyra år sedan arbetade hon även i Liberia under det omfattande Ebola-utbrottet som drabbade Västafrika. Anneli har varit ordförande för Läkare Utan Gränser under flera år. År 2007 erhöll hon den prestigefulla utmärkelsen ”Florence Nightingale International Achievement Award. 
 
Annelie delar med sig av sina erfarenheter i sin föreäsning; 
Katastrofhantering och ledarskap i kaos 
Hon beskriver erfarenheter från olika uppdrag i världen men också resultat av foskning som bederivs inom Kunskapscenter i Katastrofmedicin (KcKM) och hur man möter behov - rädda liv och lindra nöd. Om drivkrafter, svårigheter, dilemman men också om framgångar. 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.