Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Annica Carlsson/Jerker Andersson

Förfrågan

Föreläsning utifrån projekt Hembygd – någonstans i Sverige. 1000 unga röster från Trelleborg till Pajala.

Föreläsningen handlar om unga i dagens Sverige. Om delaktighet, demokrati engagemang och identitet. Under föreläsningen får publiken ta del av ett unikt material med unga röster från hela landet i form av film, fotografi och text.  Hembygden, det lokala är utmärkt utgångspunkt för att samtala och engagera sig.Projektet Hembygd vill att unga människor ska få göra sina röster hörda, bli lyssnade på och vara delaktiga i det här samhället som är vårt gemensamma.

Annica Carlsson Bergdahl och Jerker Andersson är initiativtagare och producenter till projektet, som har blivit två vandringsutställningar (en stor och en mindre), en digital plattform med ett nedladdningsbart pedagogiskt material (för gymnasieåldern och uppåt men går även att använda på yngre och vuxna) och en bok ”Hembygd – någonstans i Sverige” (Carlsson bokförlag).
Annica och Jerker har rest från Oxie i söder till Pajala i norr, från Skärhamn i väster till Stenkumla på Gotland i öster och mött unga. Intervjuat och filmat. De unga har också själva skriva texter och fotograferat. De ungas berättelser är underlag för föreläsningen. Sammanlagt har drygt 1000 unga medverkat i projektet.

Workshop
I anslutning till föreläsningen finns möjlighet till workshop utifrån föreläsningens teman; Om Hembygden, Fördomar, Makt, Identitet och Att tvingas fly.

Längd på föreläsning 45 min-60 minuter.
Med workshop 1 timme – 3 timmar (eller enligt önskemål)


Tyvärr hittades ingen föreläsare.