Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Annicka Dickson

Förfrågan
Annicka Dickson har många års erfarenhet av arbetsplatsstrategi, ledning/ ledarutveckling, konceptutveckling samt föreläsningar mot kontorsförändringar med hög kunskap om flexibla verksamhetsanpassade kontor både på strategisk och operativ nivå.
Hon har utbildat ledare och medarbetare i flexibla arbetssätt. Hon har utvecklat förändringsprocesser mot verksamhetsanpassade kontor. Hon har utformat koncept inom arbetsplatsförändring, satt metod och metodik samt säkerställt i genomföranden. 
Hon en av grundarna till SWS- (Senab Workplace strategy) och har nu valt att gå vidare för att vara oberoende med fullt fokus på Lednings arbete och rådgivning mot flexibla och förändrade arbetssätt. Hon har utvecklat arbetet mot flexibelt arbetssätt genom att i tidigt skede hjälpa organisationer att fatta rätt beslut kring vad som behöver förändras och utvecklas gällande mötesstrukturen/kulturen för bästa resultat i miljön.

Annicka har föreläst hundratals föreläsningar kring både arbetsplatsstrategi och ledarskap. 


Frågor och föreläsningar som Annicka gärna tar upp ; 
 • Varför förändra, flytta eller göra om sin fysiska arbetsmiljö ?  Vilka utmaningar ställs på ledning och varje individ ?  Vad krävs för att få förståelse för vad det innebär med flexibelt arbetssätt in i en ny fysisk miljö?   I framtida arbetsmiljöer behöver beteenden, it, teknik och fysisk miljö samverka. Risker behöver hanteras och kommunikation tillsammans med ett enat arbetssätt behöver stå i fokus för hållbara medarbetare.
Annicka föreläser gärna för chefer och ledningsgrupper för medarbetare i en föränding mot flexibkla kontor och hon anpassar innehåll utifrån målgruppens samt behovet.
Exempel på innehåll;
 • 
Kontoret- ett strategiskt verktyg?
 • Vad innebär ett flexibelt arbetssätt och hur får vi det verksamhetsanpassat?
 • Ledningen och ledarskapet mot flexibelt arbetssätt
 • Koncentrationsnivåer som skall stödja medarbetare.
 • Är er miljö en låsning eller en lösning?
 • Hur enade är ni i ledningen inför ett nytt arbetssätt/ arbetsmiljö?
 • Vilka risker finns och vilka värden?
 • Vad händer när människor får ökad kunskap?
 • Ledarskap i förändringen?
 • Medarbetaransvar i processen-inställning och attityd?
 • Eliminera stress i flexibla kontorslösningar 
 • Effektfulla möten och mötestrukturer
 • Utveckling över tid mot en modern arbetsmiljö
 
Annicka tar gärna också uppdrag som moderator i olika sammanhang  ex Arbetslivsdagarna 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.