Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Annika Göran Rodell

Förfrågan

Annika Göran Rodell har en spännande bakgrund som folksångerska, pedagog, upplevelseformgivare och coach. Annika är verksam som föreläsare inom presentationsteknik och kroppsspråk, dipl. uttryckande konstterapeut, konsult och improvisationsmusiker. Hon arbetar just nu främst med olika uppdrag inom Mötesplats Upplevelseindustrin, Restauranghögskolan Grythyttan och Förberedande Industridesignutbildningen FIDU i Hällefors.Annika Göran Rodell föreläser och har workshop kring;

Storytelling
Storytelling är en livsnerv för företag och organisationer. Det handlar om allt från att gestalta ett varumärke och att slagfärdigt kommunicera det. Att genom berättandet arbeta med det interna värdegrundsarbetet, som ligger till grund för den egna identiteten. Storytelling möjliggör en gemensam förståelse av helhetsbilden i ett koncept.
Vi människor älskar en god berättelse, att lyssna till och att berätta vidare - den färdas snabbt – den bryter ny mark och är ett bra verktyg för att ge en färdriktning mot framtiden.

Musikalisk teambuilding
Deltagarna får skapa musik och sång tillsamman med hjälp av nyskapade instrument som alla kan vara med och spela på. Arbetet utmynnar i en gemensam konsert där alla deltar. Det musikaliska arbetet skapar glädje , teamkänsla och aktiverar hjärnan och kroppens alla möjligheter. Musikalisk teambuildning kan också hållas på engelska.

Presentationsteknik
Våga tala och gör det så att alla lyssnar. Du behöver skapa bilder i människors huvuden som engagerar, möjliggör identifikation och som hjälper åhörarna att minnas - lång tid efteråt.  När du tar plats på scenen tar du automatiskt ledarrollen och utmanar då genast dina egna rädslor för auktoriteter.  Du lär dig därför hur du kan förbereda dig själv kroppsligt, känslomässigt och mentalt samt att strukturera ditt material. Då når budskapet fram.
Värdskap.
Hur får du människor att verkligen trivas när de kommer till dig, ditt företag, din plats? Hur gör du för att de som varit på besök sprider goda berättelser om dig, din verksamhet eller din idé? Det handlar tills största delen om mänskliga möten. Ett genuint möte kommer inte att uppstå förrän du presenterar dig också som person inte bara som företag eller organisation. Den du möter är i första hand en människa, i andra hand en gäst, i tredje hand en kund. Din personliga närvaro är förutsättning för ett autentiskt möte där du är personlig på ett professionellt sätt.
Kroppsspråk
Känner du igen din egen kropp? De flesta män och hälften av alla kvinnor vet inte hur de ser ut från halsen och nedåt…
Är du intresserad i att bli en bättre kommunikatör så är det en bra idé att medvetet öva sig i att lyssna in och möta upp den andres signaler och kroppsspråk. Du får veta mer om hur du, genom att lära dig mer om kroppsspråket, etablerar fler förtroliga relationer, blir mer lyhörd för andras behov och hur det hjälper dig både på arbetsplatsen och i privatlivet. Lyssnande handlar inte bara om vad folk säger – utan på vad de gör, hur de sitter, rör sig, använder sitt kroppsspråk.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.