Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Antoni Lacinai

Förfrågan
Antoni Lacinai anlitas av kunder som vill bli bättre chefer, säljare, talare och team. Han hjälper kunderna att utveckla sin förmåga att kommunicera och prestera på topp i möten med andra människor. Antoni är författare till flertalet böcker om kommunikation. Han är en mycket uppskattad föreläsare, utbildare, workshopledare och moderator.

Vad är det som gör att vissa människor presterar bättre än andra? Vad är det som gör att vissa samtal flyter på bättre än andra? Hur kan vi få en chef eller en grupp att topp-prestera och vad är nycklarna till inspiration och motivation? De och liknande frågor intresserar sig Antoni för. Att sedan få uppleva hur deltagarna på  en föreläsning, en kurs, workshopen eller det enskilda samtalet når insikter och förbättrar sin förmåga att prestera, är det som driver Antoni att ständigt utveckla sina kunder likväl som sig själv.

Ämnen som Antoni Lacinai ger presentationer i:

-Sluta hålla presentationer - börja ge
-Framgångsrika kundsamtal - på mässan eller kundbesöket
-Peak performance - nycklar till en bättre prestation
-När du leder i tider av förändring
-Svåra samtal och feedback
-Marknadsföringsstrategier  

 

Röster om Antoni:

"Det tog bara en timme med Antoni innan jag insåg att mitt verkliga behov var att bli mer strategisk i min chefsroll"

"I am always astonished of how much he can bring out of everybody at any event, as well as how much he brings into the team he works with."

"...Nu vill jag bara att du ska veta att jag klarade uppdraget bra - tack vare din bok, som jag läste från pärm till pärm och använde som uppslagsbok under mitt förberedelsearbete..."

Tyvärr hittades ingen föreläsare.