Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Arild Horsberg

Förfrågan

Arild Horsberg är utbildad civilekonom på Lunds universitet och grundare av Vega Software ett norskt kunduppföljningssystem. Idag är han VD för Netlife Dialogue  och arranbgör av den stora Dialogkonferensen i Strömstad varje år. Arild föreläser om Kundlojalitet /illojalitet! för företag som vill orientera sig och utvecklas inom området kundrelationer.

 

 

 Arild Horsberg är energisk, föreläser i högt tempo och söker alltid ett engagemang och dialog med åhöraren. Han har humor, självironi och glimten i ögat. Arild "snakker norsk "så att alla svensker forstår, efter  ”Fredrik Skavlan-metoden”.

Ex på föreläsningar  som Arild kan erbjuda;

Kunden  "från Helvetet"
Som kunder blir vi mer och mer illojala.
I många branscher stiger antalet kunder som säger  upp sina avtal och byter leverantörer. Samtidig stiger faktiskt kundnöjdheten i de flesta branscher. Arild har stött på ett företag som uttryckte sig på detta sätt ; ”Det er orättvist att du lämnar oss, eftersom du er en nöjd kund. Du skapar problem för oss. Du är kunden från helvetet”.

I sin föreläsning utforskar Arild följande frågor;
-
Varför blir fler och fler kunder illojala?
-Hur bemöter man kunden "från helvetet"?
-Vilka konsekvenser får det för kunddialogen och marknadsstrategien?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.