Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Åsa Hagberg

Förfrågan

Värdegrundens människor.

Värdegrunden har kommit att bli ett allt mer betydelsefullt begrepp i det samhälle vi lever i. När teknik och kommersialisering utvecklas behöver vi skydda och lyfta fram värdet av det mänskliga. Åsa Hagberg är en uppskattad föreläsare och författare som bland annat har skrivit boken Det barn vi fick, om att få ett barn med Downs syndrom. Som yrkesmän behöver vi en värdegrund som positivt präglar vårt bemötande av andra och ger en medmänsklig kompetens i arbetet. Men det finns också en personlig sida. Vi är inte enbart utövare av värdegrundsrelaterade omsorger, vi är också mottagare. Ibland kan kriser och andra omtumlande livserfarenheter göra att vi hamnar där mycket fortare än vi hade tänkt. Ofta är det först då, när vi nästan tvingas att sätta oss in i våra värdegrunder från "andra sidan" som vi på djupet förstår vad de innebär och varför bemötandet är så grundläggande och viktigtVärdegrundens människor är en föreläsning som fokuserar på mottagarperspektivet och som där söker efter det gemensamma, den orubbliga botten som visar sig allra tydligast där livet är som mest skört. Som bas utgår Åsa från möten och erfarenheter, främst genom arbete i äldrevården och livets slutskede samt att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar och i efterhand ha fått bearbeta hela processen med rädslan för det avvikande. Där finns också en stroke och den tunna linjen mellan friskt och sjukt.

Åsa har tidigare arbetat med drama och använder ett åskådligt berättande med många exempel. I föreläsningen kan också ingå värderingsövningar och diskussioner.

Aldrig har begreppet VÄRDEGRUND och dess innersta betydelse framförts med en sådan glädje och personlig inlevelse. Som åhörare är man delaktig hela tiden och även efteråt, då man spontant reflekterar över VÄRDEGRUNDEN på ett nytt sätt.
Gertie Klöfver Kronvall, lärare

 Åsa Hagberg talar om:

-Värdegrund
-Definitioner
-Bemötande
-Vård, äldrevård
-Omsorg
-Funktionsnedsättningar
-Livets 21 gram ( livets början och slut )

Tyvärr hittades ingen föreläsare.