Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Åsa Sourander

Förfrågan

Åsa Sourander, 20 år som klasslärare i Finland, 5 år som fortbildningsansvarig på Åbo Akademi i Vasa, 5 år som klasslärare i Sverige. Författare till boken SISU i klassrummet som jämför svensk och finsk klassrumspraxis och medförfattare med mig till boken Att vända en klass (båda Epago/Gleerups). Hon en engagerad föreläsare och  inspirerar verkligen andra.Åsa Sourander har stor vana av föreläsningar, studiedagar och pedagogisk handledning. Hon har både föreläst och arrangerat kurser och konferenser åt Åbo Akademi i Vasa, hjärtat av lärarfortbildningen och lärarutbildningen för hela Finlandssverige. Hon vet vad hon pratar om, eftersom hon själv är i verksamheten varje dag.

Åsa Sourander föreläser om:
-Från oro till fokus – att vända en klass
( Ledarskap i klassrummet )
-Sisu i klassrummet – skillnader i undervisningspraxis mellan Sverige och Finland
-Den enda vägen – relationsbyggande och samtalsteknik med explosiva barn och krävande föräldrar

Exempel:
Att vända en klass - från oro till fokus (temat för vår bok) och det innehåller en del material om ledarskap i klassrummet Sisu i klassrummet - en halv eller hel studiedag om just skillnader mellan Finland som håller sig högt upp och Sverige som sjunker i internationella undersökningar Samtalskonst med utagerande barn och/eller krävande föräldrar. Åsa är väldsmästare på detta. Hennes samtal med föräldrar är en förebild för alla! Jag lovar!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.