Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Åse Stedt Gustavsson

Förfrågan

Kan lojalitet skapas i en illojal branch?

Åse Stedt Gustavsson är i grunden civilvilekonom och började sin karriär inom detaljhandeln, där hennes intresse för att förstå kunders behov och drivkrafter tog sin fart. Genom sitt arbete med lojalitetsklubbar och sortimentsoptimering knäckte hon även nöten om hur analys på bästa sätt omvandlas till handling.På Tele2 sover, äter och lever Åse tre problemställningar: Hur kan Tele2 öka kundlojaliteten? Hur kan Tele2 öka värdet per kund? Hur kan Tele2 arbeta för att minska kundtappet? Hon har sedan 2007 arbetat såväl strategiskt som operativt med att leda Tele2s huvudfunktioner mot ett ökat kundfokus.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.