Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Barbro Fällman

Förfrågan

Barbro Fällman driver sedan många år företaget Retorikcentrum i Sverige AB. Hon är en nestor inom Retorik området och har skrivit böcker som Stora Talarboken, Framgångsrik Retorik, Retorik i mötet med media, Rätt sagt på rätt sätt, Retorik för föreläsare , Tala & Engagera. Hon har också synts i Tv som retorikexpert i många olika sammanhang. 

Hon håller föreläsningar och utbildningar för alla typer av målgrupper som vill utvecklas inom retorikområdet, ledarskap och förhandling. Tyvärr hittades ingen föreläsare.