Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Barbro Lennéer Axelsson

Förfrågan

Barbro Lennéer Axelsson är författare, universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete i Göteborg och arbetar också för internationella RFSU. Barbro har mångårig erfarenhet av utbildning och konsultation i arbetslivet där hon ofta föreläser kring teman som "Konflikthantering", "Förändring", "Arbetsgruppens psykologi", "Livslust och Arbetsglädje", "Jämställdhet och genusfrågor" och  Konsten att åldras.

Hon har skrivit böckerna "Kärlek" och "Männens röster i kris och förändring" och föreläser mycket både nationellt och internationellt om relationer, sexualitet och kärlek. "- Ofta är det tyvärr först när kärleken försvinner som vi inser hur stor den är, säger Barbro Lennéer- Axelson, som vill få oss att uppskatta "varje dags-kärleken" mer."

Hennes böcker "Arbetslivets psykologi"  ( som nyligen utkommit i nyutgåva) och "Om konflikter-hemma och på jobbet" som hon skrivit ihop med Ingela Tylefors är storsäljare och används som kurslitteratur på många universitetskurser.  Barbro är en unik kvinna som lyckats kombinera en akademisk karriär med en ständig förmåga att nyfiket ta in allt det som händer, både i arbetet och privat, i dessa förändringstider. Hon har en grundad förankring i vanliga människors livsvillkor och kan med humor och mycket värme beskriva människors vardagsproblem.

Har nu kommit ut med boken Förluster-om sorg och livsomställning. (Natur & Kultur).

I Förluster: om sorg och livsomställning ger psykologen Barbro Lennéer Axelson kunskap om hur man kan hjälpa vid den typ av förluster som ingår i de flesta människors liv skilsmässor, dödsfall och förlust av hälsa och livskvalitet vid olika typer av sjukdomar.

I boken står individers och familjers vardagskatastrofer i centrum.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.