Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Berete Rubin

Förfrågan

Berete  Rubin föreläsning Mod att välja utveckling vid svåra händelser i livet  är en starkt inspirerande och personlig berättelse som handlar om att vägen tillbaka till glädje och tillit. Hon väcker frågan i sin föreläsning; Kan man välja ett förhållningssätt till det som hänt? Kan man välja förlåtelse som ett redskap till  att nå mer glädje i sitt liv? Hur går det till? 

I Beretes föreläsningar får deltagarna vara aktiva genom övningar och de får med sig konkreta redskap för egen utveckling. Berete visar att det värsta som hände i hennes liv efteråt kan vändas till sin motsats. 

Berete medverkade den 27 april i SVT 2,s program När livet vänder.Berete Rubin är en van talare. Hon är utbildad pedagog och har tidigare arbetat som rektor. Hon har seglat över Atlanten och hoppat av jobb utan fallskärm.

Men det var en händelse 2012 som förändrade Beretes liv radikalt. Hon blev attackerad av en boende på ett hem för unga vuxna med psykiska funktionshinder där hon arbetade som stödpedagog. Hon fick två djupa knivhugg i kroppen och undkom med en hårsmån döden. Efter 22 dygn på intensivvård och med 120 stygn i kroppen startade en ny fas i Beretes liv. Att försonas med det som hänt. Arbetet resulterade i boken Försoningen 120 stygn senare. Hon förmedlar vikten av att ha ett fullgott stöd på arbetsplatsen när olyckan är framme och vilka konsekvenskerna blir om stödet uteblir. Hon tar upp betydelsen  av  att ha ett fungerande krishanteringsprogram på alla arbetsplatser och företag som arbetar med våldsbenägna individer.

Sagt om Beretes bok och föreläsning;

Det är få som tagit förlåtelse och försoning så djupt som Berete Rubin. Hennes bok Försoningen 120 dygn senare är så brilliant och så fängslande att det inte finns någon som lämnas oberörd. .Jag har även lyssnat på Berete som föreläsare och där vill jag påstå att effekten är ännu större, djupare och starkare. Att läsa boken är fantastiskt med att uppleva henne live är oslagbart. Den största styrkan när man lyssnar på Berete är att hon verkligen lyckas få människor till insikt och agerande som leder till förändring.Om du inte har läst eller lyssnat på Berete så gör det. Du kommer inte att ångra dig! Jörgen 

Tack för att du ville dela med dig av din berättelse. Du talar på ett sätt som man förstår som man lätt kan genomföra med sitt eget liv. Lugn, behaglig och med en underbar utstrålning. Margaret

Tyvärr hittades ingen föreläsare.