Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Berit Nordström

Förfrågan
Berit Nordströms föreläsningar ger ökad kunskap om vilka faktorer som är av avgörande betydelse under barndomen, och hur vi på bästa sätt kan medverka till en positiv utveckling och undvika olika fallgropar och misstag. Föreläsningarna varvas med teoretisk kunskap och många praktiska exempel från Berits långa yrkesliv som psykolog inom barnhälsovården och forskare och lärare vid Lunds universitet. Hennes såväl praktiska- som forskningsrelaterade arbete rör frågor om vad som påverkar barns utveckling såväl utifrån arv som miljö.

 Några exempel på innehåll/ teman: 
  • Om barnhjärnans tidiga utveckling i en alltmer digitaliserad värld
Från den 1 juli i år har ämnet digital kompetens införts i förskolan. Vilken inverkan kan detta komma att ha på de yngsta barnens utveckling och inlärning?  Vad säger forskningen? 
I föreläsningen får vi lära oss mer om hur vi på bästa vis kan främja barnens utvecklingsmöjligheter med bibehållen respekt för deras egen inneboende utvecklingskraft. Vi får också veta mer om hur vi kan medverka till att barn blir trygga, utvecklar impulskontroll och inre motivation, empati, koncentration och social förmåga, allt viktiga förutsättningar för att lyckas i såväl skolan som i livet.
 
  • Om uthållighetens och ansträngningens långsiktiga värde. 
Uthållighet och ansträngning, s.k. grit, visar sig ha större betydelse för framgång i såväl skola som i livet jämfört med IQ. Kan alla utveckla grit? Vilken betydelse har arv och miljö? Relationen mellan tillit- impulskontroll - grit. Hur hänger ansträngning- belöning- grit ihop? Vad kan föräldrar och personal som jobbar med barn och ungdom göra för att främja självkontroll, uthållighet och kämparglöd? 
  • Vad alla småbarnsföräldrar bör känna till. 
Hur kan vi som föräldrar på bästa vis medverka till våra barns trygghet och utveckling? Om att lära känna sitt barn, uppfatta, tolka och svara på dess signaler och behov. Om betydelsen av att hjälpa barnet att hantera sina känslor för att så småningom bli allt bättre på koncentration och uthållighet, att motivera och driva sig själv. 
Berit föreläser ofta för personal inom förskola, skola, vård, socialtjänst Barnhälsovård, politiker och beslutsfattare. Innehåll skräddarsys i samråd med kunden.
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.