Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bibbi Molander

Förfrågan
Bibbi Molander är socionom och sångerska från Eskilstuna med mångårig erfarenhet av folkhälsoarbete och arbete som chef inom kommunal psykiatri. Hennes föreställning och berättelse Sångens läkande kraft- en resa mellan mörker och ljus  är en resa i tal, sång och bild som gestaltar  de svängningar mellan mörker och ljus som hör samman med diagnosen bipolär.  Hennes berättelse är starkt berörande och skapar förståelse för psykisk ohälsa och dess olika uttryck. Bibbi Molander har funnit en väg till läkning som idag gör att hon känner sig frisk.
 
 


Sångens läkande kraft - en resa mellan mörker och ljus. 
Föreställningen är en berättelse efter en idé av Bibbi Molander i regi av Charlotta Åkerblom. Lasse Dahlin ackompanjerar på gitarr och Ejnar Madsen på bas. Den innehåller scener, bilder och sånger som gör den personlig, rolig och berörande.

Föreställningen är cirka en timme lång och kan kompletteras med diskussion/bikupor eller liknande samt information från bokbord. Bra informationsmaterial finns att beställa utan kostnad från www.nsph.se/hjarnkoll

 
Bibbi vill ge sin publik kunskap och förståelse för psykisk ohälsa. Insikt om att diagnosen bipolär kan hanteras på ett läkande sätt och  att symtomen är mycket olika. Hon vill också ge kunskap om  de anhörigas situation.
 
Några publikröster 
En gripande men ändå lättsam föreställning. Sången och skapandet hjälpte henne, en lärorik föreställning!
 
Bibbi delar med sig av olika delar av livet och sprider kunskap om ett högaktuellt ämne, psykisk ohälsa. Den kreativa vinklingen med bilder och musik tillför något nytt.
 
Berättelsen väcker många tankar och ger bra insikter. Den är underhållande och ger fördjupad förståelse för psykisk ohälsa. Den ger också kunskap om hur kreativitet kan användas som läkekraft. Allvarligt, roligt och tänkvärt!
Alla människor är både starka och svaga. Föreställningen ger tröst att det går att komma ur sitt dåliga mående. Den ger kunskap som skapar trygghet inför svåra situationer i livet.
 
Det är starkt att våga visa upp sina svagheter. Föreställningen ger förståelse både för sig själv och för andra. Därför är Sångens läkande kraft så oerhört viktig. Förståelse från omgivningen kan också vara läkande.
 
Innehållet känns genuint och äkta eftersom det är självupplevt. Detta är erfarenheter som folk inte så ofta vill dela med sig av då man riskerar att ses på ett annorlunda sätt än om man råkar ut för andra sjukdomar eller problem. Det är värdefullt för vårdfolk att få ta del av en verklig upplevelse. Det blir ett annat perspektiv än det som man läser sig till.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.