Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Birgitta Andersson

Förfrågan

Birgitta har genomgått en fyraårig musikterapiutbildning vid Musikhögskolan i Stockholm, är fritidspedagog, kantor, musikpedagog och uttryckande konstterapeut. Har sedan flera år tillbaka varit verksam inom Östergötlands läns landsting som musikterapeut.
Hennes erfarenhetsområden är: Rehabilitering, Äldrevård, Cancervård, Omsorgsverksamhet, Psykiatri, Konferenser, Seminarier, Workshops, Vårdskolor m.m. Birgitta vill påverka t.ex. ledningspersonal att se värdet av sång, musik, bild och drama som "Alternativ Medicin". 

L Ä K A N D E K O N S T
Musik och uttryckande konstterapi.

Musiken och bilden används inom äldrevård, barn och ungdomar med relationsstörningar, rehabilitering för patienter med förvärvade ryggskador och hjärnskadade samt inom cancervården, seminarier, workshops m.m.

Terapin ger möjlighet att lindra sorg och smärta och för att söka och finna dolda resurser inom människan.

Uttryckande konstterapi är en psykoterapimetod som kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt som bild, musik, rörelse, dikt, poesi och drama i mötet med barn och vuxna. Terapin vilar på en psykodynamisk grund, med inslag av analytisk psykologi (Jung). Kropp och själ ses i ett helhetsperspektiv.

Birgitta har skrivit boken: "Den spröda tonen bortom glömskan".

Genom boken vill hon dela med sig av sina erfarenheter och möten med olika människor med musiken som ett förlösande och förmedlande medium.

Birgittas mål som musikterapeut är:

 -Att stimulera det som fungerar
 -Att försöka bortse från hindren och se möjligheterna
  i varje människa
-Att locka till medvetenhet och svar på olika sätt
-Att visa respekt och närhet
-Att höja livskvalitén för människan

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.