Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Birgitta Ekblad

Förfrågan
Med värme, engagemang och erfarenhet hjälper Birgitta Ekblad dig och medarbetarna att bli tryggare med kommunikation och budskap. Efter mer än 30 år som nyhets- och samhällsjournalist är Birgitta väl förtrogen med hur media fungerar och kan hjälpa dig att bli bekväm i dina kontakter med media i olika situationer. Som moderator på konferensen, seminariet eller kongressen får du i Birgitta en person som lett debatter och utfrågningar under en stor del av sin journalistkarriär på Sveriges Television. Trygghet med andra ord. 

Birgitta Ekblad arbetar med tjänster inom mediakommunikation, intern kommunikation och som moderator. 

Moderator: Birgitta tar hand om paneldebatten på konferensen, seminariet eller kongressen. Påläst, med kunskapen om att ställa de rätta frågorna och se till att diskussionen håller tempo och blir begriplig.

Birgitta arbetade under 2016 med ett större moderatoruppdrag Bostad 2016 vilket innebar att hon blev mycket insatt i framtidens bostadsutmaningar. 

Mediakommunikation: 30 års erfarenhet som nyhets- och sammhälssjournalist.

Birgitta hjälper dig eller dina medarbetare med intervjuträning och träning i att formulera budskap. I en krissituation är det extra viktigt att veta vad som ska kommuniceras, hur budskapet skall formuleras och vem som gör det. Birgitta skräddarsyr detta efter era önskemål.

Internkommunikation: Även inåt i företaget och organisationen behöver budskap kommuniceras. Hemligheten bakom ett lyckat projekt är att alla drar åt samma håll och har samma bild av det man vill åstadkomma. Birgitta hjälper er att se helheten, definera problemet, solla och sortera. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.