Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Birgitta Twedmark

Förfrågan

Birgitta Twedmark arbeter som utbildare med kvalitetsutveckling inom vård och kommunal verksamhet ex. äldreomsorg. Hon arbetar bl.a med frågor kring kommunikation, prioritering och skapande av enkla och effektiva strukturer samt etik, värderingar och yrkestolthet.

Hon är utbildad projektledare på Umeå Handelshögskola, kommunikatör och utvärderare och har en bakgrund och utbildning som undersköterska inom äldreomsorgen.Birgitta Twedmarks yrkesverksamma liv har varit på akutsjukhus. Som undersköterska på denna typ av arbetsplats fick hon snabbt lära sig att prioritera. Situationen kunde ändras blixtsnabbt och snabba beslut och agerande var en daglig utmaning. Denna erfarenhet har haft och har, stor betydelse i hela hennes fortsatta yrkesliv som projektledare, tillsammans med sitt lösningsfokuserade förhållningssätt.


De flesta som arbetar med kvalitetsstärkande åtgärder använder någon form av instrument för att kontrollera att det blir som tänkt.

Hon använder en trestegsmodell.
Analys – utgångsstatus, under processen och vid avslut
Återkoppling – ett antal med uppdragsgivaren.
Utvärdering = resultat som skall matcha uppdragsgivarens mål.

Hela processen har naturliga ”hållplatser” där avstämning och återkoppling sker. Det ger kunden/uppdragsgivaren trygghet och kvalitetsstämplar uppdraget.

Birgitta Twedmark ämnesområden är:

-konsten att kommunicera och om vad som kan hända vid avbrott i kommunikationskedjan
-effektiva och enkla strukturer = fungerande rutiner som genererar  hållbara beslutsprocesser
-om att ha kul på jobbet och känna yrkesstolthet

Birgitta har naturliga ledaregenskaper som gör att man lyssnar.  Hon är alltid påläst och väl förberedd inför uppgiften.Hennes varma och glada framtoning gör gruppen bekväm.Humor och skratt får en naturlig plats och ger utbildningen en krydda utan att förlora substans och innehåll.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.