Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Björn Olsson

Förfrågan

Björn Olsson är psykolog, en varm och jordad värmlänning och en mycket uppskattad föreläsare. Få kan som han belysa vad som händer med oss människor i tider av förändringar.
Förändringar på gott och ont?
Vad händer när två organisationer ska slås samman?
Vad händer med vårt självförtroende i en omorganisation?
Hur kan vi som människor klara av att leva i ett ständigt föränderligt arbetsliv?

Om dessa ämnen talar Björn med mycket värme. Björn är känd för sitt avspända och oerhört engagerande sätt att föreläsa. Han arbetar även som mentor för företagsledare med också med kristerapi, personlig utveckling och hjälparbete i AsienBjörn Olsson arbetar idag med förändringsarbete och ledarskapsutbildningar inom offentlig och privat verksamhet i Sverige och Norden. För några år sen gjorde han en radioserie "Låt oss göra människor". Björn Olsson erbjuder föreläsningar och längre utbildningspaket utifrån kunders olika behov inom områden som samtal:rekryterings-, planerings- utvecklingssamtal, "Det svåra samtalet",  ledarsamtal i förändringstider samt föredragningsteknik.

Här följer några föreläsningar som Björn erbjuder;
-Ledarskap - Att ta hand om andra och sig själv
-Förändringar - Att arbeta och leva i turbotider
-Samarbete och konflikter.
-Att leda mångfald
-Bemötande - förhållningsätt till andra (kunder , patienter, klienter) och till livet.

Björn arbetar även med individualterapi och parsamtal i samband med separationer. Han talar mycket om hur vi ska kunna förena kraven på ständig utveckling med människors behov av trygghet och kontinuitet. Björn har en unik förmåga att plocka upp vad människor funderar på och förlöser dessa tankar med humor och värme som ger ny kraft. Björn har arbetat mycket med organisationer som ska slås samman till nya enheter men också med organisationer och tjänstemän som ska samverka över organisationsgränser.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.