Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Björn Söderberg

Förfrågan

Entreprenör utan gränser

Björn Söderberg är en ung social entreprenör. Han har redan vid 30 års ålder byggt upp fyra företag, ett i Sverige och tre i Nepal. De jobbar med återvinning, biobränsle, It och entreprenörsskap. Idén är att kombinera socialt ansvar med lönsamhet. ”Min mest lönsamma investering ver att lära de anställda att läsa och skriva” It is a story of entrepreneurship, how to go from a vision to reality. And how everyone can make a difference.Björn Söderberg åkte till Nepal när han var 19 för att “få perspektiv på livet”. Vi får följa hans resa från slummen vid Bagmatifloden i Kathmandu till företag som återvinner skräp och bygger Iphone applikationer. "Den som inte har misslyckats har aldrig försökt" är Björns måtto. Detta märks både i hans företag och föreläsningar.

Med egna exempel och erfarenheter visar Björn unga entreprenörer hur man säljer sin produkt innan den existerar, kommer över sina mentala spärrar och skaffar sin första kund. Han tar exempel från både lyckade och misslyckade satsningar. Hans entreprenörskap och skaparglädje smittar av sig, liksom känslan av att inget är omöjligt. Man lämnar föredraget med en längtan att själv kasta sig ut i det okända.

Björn Söderberg har utnämts till:

-Årets talare 2008
-Framtidens ledare 2007 av Junior Chamber International
-Sveriges mest spännande entreprenör 2004 av Företagarna och Shortcut.
-Göteborgspriset för hållbar utveckling 2012 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag.
Med motiveringen:
Björn Söderberg får priset för att han genom sitt entreprenörskap både skapat jobb och bidragit till ett ökat kretsloppstänkande. Han inspirerar andra att se möjligheterna med ett medvetet entreprenörskap för att lösa samhälleliga problem.

Se en video med Björn om CSR
http://youtu.be/NmepP58MgpQ


Video från företaget Watabaran som tillverkar bricketter I Kathmandu
http://www.youtube.com/user/fairenterprisenet


Läs mer om Göteborgspriset för hållbar utveckling:

http://www.gothenburgaward.comTyvärr hittades ingen föreläsare.