Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Björn Lundén

Förfrågan

Björn Lundén har skrivit ett 60-tal böcker under årens lopp. Böckerna riktar sig till företagare och de är skrivna på begriplig svenska fast de handlar om svåra saker. Främst är det ekonomi, skatt och juridik, men även mjukare ämnen som presentationsteknik och ledarskap.

Idag  har Björn dragit ned på föreläsandet men bloggar via bloggen Litura.se  där skriver han om sitt liv i Sverige i Colombia och i andra delar av världen. Han skriver om löp och cykelturer om filosofi, ekonomi och sociala konstruktioner. Rubriker på föreläsningar.

 • Styrelsearbete för kvinnor.
 • Styrelsearbete i ekonomiska föreningar.
 • SIM-metoden (Speed Intuition Management), den metod vi använder för att styra vårt företag.
 • Framgångsrikt företagande.
 • Prissättning. Många praktiska tips.
 • Värdering av företag. Värdefullt i samband med generationsskiften.
 • Redovisning och beskattning i bostadsrättsföreningar.
 • Presentationsteknik (utan praktiska övningar). Massor av tips.
 • Skatteplanering för småföretag.
 • Fastighetsjuridik.
 • Skogsbeskattning.
 • Entreprenörskap för hästföretagare.
 • Kurs i praktiskt revisionsarbete.
 • Familjejuridik, dvs testamente, äktenskap och samboförhållanden.
 • Avtalsjuridik.
 • Företagets ekonomi. Ekonomi för icke-ekonomer.
 • Marknadsföring för småföretag. Mycket om direktmarknadsföring.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.