Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Björn Sanderberg

Förfrågan

Samhälleliga Innovationer

Björn har lång erfarenhet från offentlig verksamhet på ledande positioner, erfarenheter som han med sitt samhällsengagemang och intresse för utveckling och framtidsfrågor kan omsätta i djupa analyser kring våra brister i samhällssystemen, men också i innovativa idéer till lösningar utanför de traditionella ramarna. Det är en förståelse som har växt fram genom ett ständigt växelspel mellan relevanta erfarenheter från verkligheten i kombination med förståelse för vår samtid. Förståelse är för honom är nyckeln till kunskap.

 Har skrivit boken:
Samhällsbyggarna 2.0  som är en bok, som berättar om hur en helt ny värld, tvingar oss att ompröva och omformulera den grund varpå vår samhällsgemenskap är byggd. Om behovet av samhälleliga innovationer. Helt enkelt om hur vi bygger samhällen i en helt ny tid.

 Samtal och föreläsningar Björn erbjuder:

-Hur utmanar vi våra etablerade och djupt rotade uppfattningar, principer, idéer och tankar om samhället och vad som styr dess utveckling och förutsättningar?
-Hur skapar vi grogrund och förutsättningar för samhälleliga innovationer?
-Så hur ser morgondagens samhällsbyggare egentligen ut, vem är de och hur skapar vi rätt jordmån och växtkraft som får fröna att slå rot och ge maximal avkastning?
-Hur skapar vi en normbildning som fokusera på vikten av mångfald och olikhet istället för minsta gemensamma likhet?
-Hur kan vi lära oss hur människor interagerar för att finna rätt metoder för en inkluderande gemenskap?
-Hur skapar vi ett samhälle där varje individs livslånga värde är större än dess livslånga utgifter för samhället?
-Hur skapar vi ett samhälle där den representativa demokratins agenda och dagordning utgår ifrån var makten ger störst avkastning för samhället och medborgarna?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.