Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bo Dahlbom

Förfrågan

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse bland annat inom offentlig sektor och tjänsteutvecklingen. Han är IT-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor. Han har skrivit ett flertal böcker bl.a Aktivera dina medarbetare, Aktivera ditt varumärke, Sveriges framtid, Makten över framtiden, Artifacts and Artificial Science, 

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big data, nya aktörer, nya affärsmodeller, osv. Men vad innebär digitaliseringen för kommunerna? Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?  Hur kan kommunerna använda digitala plattformar för att ge medborgarna den service de förväntar sig? Detta är några av de frågor som Bo Dahlbom gärna tar upp i sina föreläsningar.Bo Dahlbom kan föreläsa om följande ämnen; 

Offentlig förvaltning som kundfokuserad och digitaliserad serviceorganisation  Vad innebär egentligen kraven på ökad öppenhet, tillgänglighet och service?
Vad kommer att krävas för att kunna erbjuda en både effektiv och god service i framtiden?  Hur kan internet och digitalisering bidra till ökad effektivitet, kvalitet och kundfokusering?
Den digitala revolutionen- Robotarna och jobben 
Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den? Vad innebär digitaliseringen för sysselsättningen och arbetsmarknaden? Vad jobbar vi med i framtiden och hur hittar vi jobben, hur hittar vi medarbetarna? 

Digitaliseringen av skolan
Vad händer när tekniken flyttar in i våra klassrum? Hur påverkas lärandet och elevernas koncentration? Hur förändras arbetsformer,  lärarnas roll och uppgifter? Digitaliseringen av skolan innebär nya pedagogiska möjligheter, och upphäver det fysiska rummets begränsningar. I kölvattnet kommer dock frågor om hälsa, välmående och resultat. Hur möter vi bäst digitaliseringens alla utmaningar?

Digitaliseringen och framtidens arbetsliv
Den digitala revolutionen förändrar näringsliv och samhälle. Slutna system förvandlas till öppna plattformar för samverkan och samarbete. Arbetsplatserna blir dynamiska, flexibla mötesplatser. Aktivitetsbaserade kontor är ett självklart inslag i denna utveckling, men hur ser framtidens arbetsplatser ut?

Digitaliseringen och framtidens sjukvård
Digitaliseringen förvandlar sjukvården. Vi går från hantverk och industri till att leverera tjänster på konsumentmarknaden. Patienter och anhöriga får digitala plattformar som gör det möjligt för dem att ta ett större ansvar för sin hälsa, sin vård och behandlingar.

Digital transformation i fastighetsvärlden 
Digitaliseringen förvandlar förvaltare till serviceorganisationer. I stället för att förvalta fastigheter erbjuder vi nu våra kunder ett stort antal tjänster. Vi använder digitala plattformar för att ge kunden överblick och möjlighet till egen kontroll och styrning av sin fastighet.

Bo Dahlbom skapar sina föreläsningar utifrån målgruppens behov och tema.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.