Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bo Edvardsson

Förfrågan
Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och grundare av CTF-Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. CTF är Europas största centrum för tjänsteforskning med 80 forskare och doktorander och tjänstekvalitet är ett viktigt område. Fokus är på värdeskapande genom tjänster-
Bo föreläser regelbundet i kommuner och företag både nationellt och internationellt, medverkar i olika utbildningsprogram och medverkar som konsult i uppläggning av kvalitetsutvecklingsprocesser, utformning av klagomålssystem, införande av tjänstegarantier och i olika projekt med fokus på tjänsteutveckling och utvärdering av tjänstekvalitet. Han har genomfört ett stort antal utbildningar på temat ”Kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet” och ex. på uppdrag av dåvarande Kommunförbundet och numera Sveriges Kommuner och Regioner. Han har utvärderat SKRs aktiviteter inom kvalitetsområdet samt varit med om att utveckla och genomföra en längre ledarutbildning – ”Kommunal kvalitetsledning”. Han arbetar även internationellt inom området kvalitetsledning. Han har skrivit 15 böcker och 125 vetenskapliga artiklar. Han är bl.a. medförfattare till boken ”Kvalitet och tjänsteutveckling i äldreomsorg”, ”Kvalitet och Tjänsteutveckling, ”Mätning av kvalitet i tjänsteverksamheter” och ”Tjänstegarantier” och senast ”Palgrave Handbook of Service Management” som just publicerats.
Bo har haft flera uppdrag som innefattar utbildning av skolledare, medverkar i utbildning av rektorer och i olika uppdragsutbildningar. Han har under flera år medverkat i utbildningar inom området tjänstekvalitet i Singapore, Italien och Norge.


Tyvärr hittades ingen föreläsare.