Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bodil Jönsson

Förfrågan

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik, föreläsare och författare till bla. Tio Tankar om tid. Rum och tid är de grundläggande förutsättningarna i våra liv, och när relationerna till rum eller tid ändras, får det stora konsekvenser. 
Hon har bl.a skrivit följande böcker; 
Ex. Tid och otid ,Tio tankar om mat, När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid , Tid för det meningsfulla, Tio tankar om arbete, Vad är tid?

Under 2019 kom hennes bok Gott om tid ut där hon med utgångspunkt från sin  bok Tankar om tid ser vad som hänt  med tidabegreppen under de senaste 20 åren och hur vi som människor har möjlighet att faktiskt förstå att vi har gott om tid!
Bodll fortsätter att utforska människors förhållande till tid och säger så här ; I boken ”Gott om tid”, 2019, naglade jag fast att det knappast kan vara just tid som så många har så ont om. Men om det inte är ”tidsbrist”, vad är det då som skapar grogrunden för samtidens olust, ibland rentav ohälsa?  Jag har fastnat för att det handlar om brist på tillit och trygghet.

Tillsammans med läkaren Åke Åkesson har Bodil skrivit  boken Tid för tillit och trygghet

Under 2023 kom Bodils senaste bok ut Så fint att KUNSKAP finns! där hon står upp för KUNSKAP i en tid av ljugande och kunskapsförakt. Hon vill med boken och i sina föreläsningar med samma tema  uppmana till handling där alla hjälps åt för att skapa ett äkta kunskapssamhälle.

 

 Ämnen som Bodil gärna föreläser kring;

  • Så bra att kunskap finns
  • Tio tankar om tid
  • Tio tankar om arbete
  • Tid för tillit och trygghet
  • Vad gör tidsandan med oss och var gör vi med den.
  • När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid    

Bodil anpassar sitt innehåll utifrån målgruppens och behov och tillför alltid sin visdom  när det gäller teman som förändring, stress, ohälsa, digitaliserimng och männsikonära design.

Bodil erbjuder också filmade föreläsningar på temat Tid för tillit och Trygghet samt Tio tankar om Arbete. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.