Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bodil Jönsson

Förfrågan

Bodil Jönsson professor i rehabiliteringsteknik, föreläsare och författare till bla. Tio Tankar om tid. Rum och tid är de grundläggande förutsättningarna i våra liv, och när relationerna till rum eller tid ändras, får det stora konsekvenser. Själv har Bodil framför allt kommit att intressera sig för tid, och skrivit en lång rad böcker om detta.

Hon är också mycket engagerad när det gäller frågor kring åldrande, hon har skrivit boken  När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid   

Under 2019 kom hennes bok Gott om tid ut där hon med utgångspunbktr från hennes bok Tankar om tid ser vad som hänt  med tidabegreppen under de senaste 20 åren och hur vi som människor har möjlighet att faktiskt förstå att vi har Gott om tid. 

 Ämnen som Bodil gärna föreläser kring;

-Tid för det meningsfulla
-Leva hela Livet!
-Vunnit och försvunnit
-Vad gör tidsandan med oss och var gör vi med den.
-Tio tankar om tid
-När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid    
-Gott om  tid

Tyvärr hittades ingen föreläsare.