Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bodil Jönsson

Förfrågan

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik, föreläsare och författare till bla. Tio Tankar om tid. Rum och tid är de grundläggande förutsättningarna i våra liv, och när relationerna till rum eller tid ändras, får det stora konsekvenser. Själv har Bodil framför allt kommit att intressera sig för tid, och skrivit en lång rad böcker om detta.
Ex. Tid och otid ,Tio tankar om mat, När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid , Tid för det meningsfulla, Tio tankar om arbete, Vad är tid?

Under 2019 kom hennes bok Gott om tid ut där hon med utgångspunkt från sin  bok Tankar om tid ser vad som hänt  med tidabegreppen under de senaste 20 åren och hur vi som människor har möjlighet att faktiskt förstå att vi har gott om tid!
Bodll fortsätter att utforska människors förhållande till tid och säger så här i början av 2020;

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå "forward to basics", det vill säga i riktning mot det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt. I boken ”Gott om tid”, 2019, naglade jag fast att det knappast kan vara just tid som så många har så ont om. Men om det inte är ”tidsbrist”, vad är det då som skapar grogrunden för samtidens olust, ibland rentav ohälsa?  
Jag har fastnat för att det handlar om brist på tillit och trygghet.

Tillsammans med läkaren Åke Åkesson har Bodil skrivit  boken Tid för tillit och trygghet, som kom ut  2020 som också finns som blogg på Bodils hemsida.

Från december 2020 erbjuder Bodil  en filmad föreläsning Tid för Tillit och trygghet som  som kan användas på arbetsplatser och i offentliga  sammanhang. Föreläsningen är anpassad för film med bild och ljud och också textad. 

Ytterligare två  filmer på temat;  Tio tankar om arbete produceras under våren 2021 där Bodil Jönnson vidareutvecklar de tankar som hon presenterade i sin bok 2016 men som nu uppdaterats under Corona-pandemin.Ämnen som Bodil gärna föreläser kring;

  • Tio tankar om tid
  • Tio tankar om arbete
  • Tid för tillit och trygghet
  • Vad gör tidsandan med oss och var gör vi med den.
  • När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid    
Bodil anpassar sitt innehåll utifrån målgruppens och behov och tillför alltid sin visdom  när det gäller teman som förändring, stress, ohälsa, digitaliserimng och männsikonära design.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.