Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Börje Dahl

Förfrågan

Börje Dahl är socionom och har arbetat med missbruksfrågor i mer än 20 år, med vård och behandling men också med utbildning, opinionsbildning och handledning till kommuner och företag. Idag är han föreläsare, utbildare, författare och erbjuder sina tjänster till skolor och andra typer av arbetsplatser. Det övergripande temat i alla Börjes föreläsningar är " Våga börja prata"  vilket också är titeln på hans bok som riktar sig till föräldrar.Börje talar främst om hur man kan utveckla långsiktiga och hållbara strategier mot alkohol och narkotika och vad som händer om man inte gör någonting alls - om det ofattbara lidande som missbruket orsakar de drabbade. Trots alla de tragedier som uppstår i missbrukets spår förmedlar Börje hopp och inspiration till att aldrig ge upp. Så här säger Börje om vikten av att "Våga börja prata";

"Vi är så rädda för att såra människor att vi väljer tystnaden. En enkel väg. Men den leder obönhörligen i fel riktning. Är vi tysta hjälper vi till att förneka problemen och på så sätt blir vi möjliggörare av fortsatt missbruk"

Börje erbjuder följande föreläsningar
-"Våga börja prata" 
- "Det händer väl aldrig oss"  Till föräldragrupper
-"Vi säger väl ingenting till chefen om det här" -Till alla typer av arbetsplatser för arbetsledare, chefer och övrig personal. Kan användas som introduktion till ett fördjupat arbete kring alkohol och droger på arbetsplatsen.
-" I förnekelsens skugga"- föreläsning om kemiska beroendetillstånd och professionella möjliggörare. Vänder sig till socialarbetare och vårdpersonal.
-"Går min väg" - en modell för drogförebyggande arbete från skolår 7-9 .
-"En gång är väl ingen gång" -en modell för drogförebyggande arbete i gymnasieskolan.
-"Steg för steg mot en narkotikafri kommun"- utbildning för politiker och beslutsfattare.
-"Knark på krogen" - Hur upptäcker man och åtgärdar missbruk bland gäster och anställda.
-" De hemliga barnen" -Utbildning för förskolärare och lärare.

Tillsammans med Teater Martin Mutter erbjuder Börje hel eller halvdagsseminariet "Den stora hemligheten" som handlar om missbruk och andra skamfyllda fenomen som ingen vågar prata om på jobbet. Här blandar Teater Martin Mutter och Börje föreläsningar, rollspel och forumteater på ett unikt sätt. Både hjärnan och hjärtat får engageras och deltagarna får konkreta verkstyg de kan använda i sin vardag. Detta koncept kan användas både inom ledarutbildning och för hela personalgrupper.

Börje är en engagerande föreläsare som också gärna  kombinerar sina föreläsningar med forumteater och andra metoder för att skapa aktivitet och dialog med deltagarna.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.